Formularz kontaktowy ACCESS NYC


Pomoc w nagłych przypadkach

Jeśli Ty lub Twoja rodzina pilnie potrzebuje pomocy, skorzystaj z poniższych informacji.

W nagłych przypadkach proszę dzwonić pod numer 9-1-1.

W przypadku pilnych potrzeb żywieniowych i głodu, zadzwoń na Emergency FoodLine pod numer 1-866-888-8777.

Aby uzyskać tymczasową pomoc mieszkaniową, zadzwoń pod numer 3-1-1 lub odwiedź placówkę.

W sprawie schronienia zadzwoń pod numer 3-1-1 lub odwiedź placówkę.

Aby uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego lub uzależnień, zadzwoń pod numer 1-800-543-3638.

Aby skorzystać z usług dla osób doświadczających przemocy domowej, zadzwoń na Domestic Violence Hotline (infolinię ds. przemocy domowej) pod numer 1-800-621-4673 lub zadzwoń/odwiedź Centrum Sprawiedliwości Rodziny.


Dziękujemy za skontaktowanie się z ACCESS NYC. Z przyjemnością odpowiemy na pytania i uwagi i zadbamy o łatwość korzystania z ACCESS NYC.

Jeśli chcesz ubiegać się o świadczenia SNAP lub pomoc pieniężną albo odnowić certyfikat, sprawdź status swojej sprawy lub przejrzyj dokumenty wymagane dla twoich spraw, odwiedź ACCESS HRA.

Proszę wypełnić poniższy formularz, a nasz personel skontaktuje się z tobą.


Jak możemy pomóc?

* Wskazuje wymagane pola

Informacje kontaktowe

Kontaktowy adres e-mail lub numer telefonu jest wymagany, aby otrzymać odpowiedź.


Przed naciśnięciem przycisku wysyłania, proszę uważnie przejrzeć wprowadzone informacje. Proszę nie wysyłać tej samej wiadomości więcej niż jeden raz; może to opóźnić przetwarzanie.

Wyłączenie odpowiedzialności w związku z powiadomieniem:
Informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu poczty elektronicznej i wiadomości nie należy w żaden sposób uznawać za oficjalne zawiadomienie miasta Nowy Jork lub jego agencji, funkcjonariuszy, pracowników, agentów lub przedstawicieli w odniesieniu do wszelkich istniejących lub potencjalnych roszczeń lub podstaw powództwa przeciwko Miastu lub jego agencjom, funkcjonariuszom, pracownikom, agentom bądź przedstawicielom, w przypadku których zawiadomienie Miasta jest wymagane w świetle federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów, reguł bądź regulacji.