Administration for Children's Services311Search all NYC.gov websites

Nastolatki w obliczu COVID
Jak radzić sobie podczas pandemii COVID-19
Plan działania w odniesieniu do dziecka na wypadek choroby rodziców
Nowy koronawirus / COVID-19 – informacje ogólne
Pomoc w tłumaczeniu
Pytania rodziców/opiekunów dotyczące udziału ACS
Wytyczne w zakresie domowej opieki nad dziećmi wykazującymi objawy choroby COVID-19
Wytyczne ACS (Agencji ds. dzieci) dotyczące stosowania osłony twarzy przez dzieci (19 kwietnia 2020 r.)
Wypłata wynagrodzenia w czasie kryzysu spowodowanego COVID-19


Nastolatki w obliczu COVID

Dłuższe przebywanie w domu może być uciążliwe. Zapewne brakuje Ci szkoły, kontaktu z przyjaciółmi, a niektórzy z Was mogą mieć już dość opiekowania się młodszym rodzeństwem. Być może ludzie w Twoim domu podnoszą głos, krzyczą na Ciebie i na siebie. Może masz pytania związane z COVID lub innymi problemami zdrowotnymi. A może po prostu masz potrzebę, aby z kimś porozmawiać!

Nie jesteś sam(a).

Dokładnie tak samo czuje się wielu dorosłych i nastolatków w całym Nowym Jorku. Mamy dobrą wiadomość. Wciąż udostępniamy wiele usług dla młodzieży!

(Teens Take on COVID, 8/13/20)


Jak radzić sobie podczas pandemii COVID-19

Z uwagi na niespotykaną dotąd skalę kryzysu wywołanego w Nowym Jorku przez COVID-19 Wydział ds. Dzieci (Administration for Children’s Services, ACS) oraz władze miasta opracowały listę źródeł dla osób szukających pomocy.

(Coping Through COVID-19, 8/13/20)


Plan działania w odniesieniu do dziecka na wypadek choroby rodziców

W mieście Nowy Jork wśród populacji rozprzestrzenia się choroba COVID-19. Zakażenie się wirusem budzi obawy wśród rodziców, a spokój może im przynieść rozmowa z przyjaciółmi i rodziną na temat planu działania dla dziecka na wypadek zachorowania rodziców.

(Plan for Your Child in Case You Get Sick, 4/24/20)


Nowy koronawirus / COVID-19 – informacje ogólne

(Novel Coronavirus/COVID-19 General Information, 4/14/20)

Społeczność Nowego Jorku doświadcza obecnie rozległego rozprzestrzeniania się nowej infekcji dróg oddechowych znanej jako COVID-19. Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH) na bieżąco publikuje wytyczne i dane dotyczące tej choroby (pod tym linkiem można znaleźć wytyczne DOHMH przetłumaczone na inne języki). Aby otrzymywać najnowsze informacje w wiadomości tekstowej, należy wysłać SMS o treści „COVID” pod numer 692-692. Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork również udostępnia zasoby i wytyczne.

Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork – Plakat o samodzielnej ochronie

NYC DOHMH opublikował następujące informacje na temat COVID-19 i metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

Nowojorczycy powinni jak najwięcej przebywać w domu. Osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami COVID-19 powinny natychmiast rozpocząć kwarantannę w domu. Jeśli po trzech lub czterech dniach objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z placówką opieki zdrowotnej. Jeśli wystąpią ostre objawy, na przykład duszności, prosimy zadzwonić pod numer 911.

Nowe wytyczne w zakresie zasłaniania twarzy

Nosicielami COVID-19 mogą być również osoby, u których nie występują objawy. Osłona twarzy pomaga zapobiec przenoszeniu koronawirusa na innych, dlatego należy stosować ją zawsze, gdy wychodzimy z domu.

Osłonę twarzy stanowi dowolna maseczka na nos i usta, w tym maska przeciwpyłowa, szalik czy chustka. Nie należy używać maseczek chirurgicznych, ponieważ powinno się je zachować na potrzeby pracowników opieki zdrowotnej.

Nawet gdy zasłaniamy twarz, powinniśmy jak najwięcej czasu spędzać w domu i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Zasady zachowywania bezpiecznej odległości w stanie Nowy Jork

Zgodnie z rozporządzeniem Gubernatora wszyscy nowojorczycy mają obowiązek pozostać w domu i nie wychodzić do pracy. Nie dotyczy to jedynie niezbędnych zawodów. Wszystkie przedsiębiorstwa, które zwykle obsługują klientów, a których działalność nie jest niezbędna, pozostaną zamknięte. Bary i restauracje mogą przygotowywać dania na wynos. Zabrania się wszelkich zgromadzeń, które nie są niezbędne, bez względu na liczbę uczestników i powody ich organizacji.

Policja ma prawo wystawić mandat każdej osobie, która nie przestrzega tych zasad w miejscu publicznym.

Linki do innych broszur i wytycznych NYC DOHMH (dostępnych wiele tłumaczeń), w tym:

  • Osłona twarzy
  • Podstawowe informacje na temat COVID-19
  • Najczęściej zadawane pytania na temat COVID-19 dotyczące zwierząt
  • Wytyczne dla kobiet ciężarnych, karmiących piersią lub opiekujących się noworodkiem

Pomoc w tłumaczeniu

(Interpretation/Translation Help, 4/14/20)

Wszelkie pytania dotyczące tłumaczeń ustnych lub pisemnych, a także prośby o przetłumaczenie dokumentów, których tłumaczenia nie są dostępne na stronie, należy przesyłać do Biura ds. Usług dla Imigrantów i Języków ACS na adres: language.access@acs.nyc.gov


Pytania rodziców/opiekunów dotyczące udziału ACS

(Parent/Caretaker Questions Regarding ACS Involvement, 4/14/20)

Podczas tego kryzysu zdrowotnego, z którym mamy obecnie do czynienia, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodzin i personelu jest naszym priorytetem. Jeśli jest Pan/Pani rodzicem, rodzicem zastępczym lub pełni rolę opiekuna innego typu i ma Pan/Pani pytania co do dochodzenia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, sprawy dotyczącej usług prewencyjnych lub opieki zastępczej, prosimy skontaktować się z przydzielonym specjalistą ds. ochrony dziecka lub pracownikiem odpowiedzialnym za sprawę i zespołem nadzorującym.

Jeśli potrzebuje Pan/Pani pomocy, kontakt z Biurem Rzecznictwa ACS (ACS Office of Advocacy) jest możliwy drogą telefoniczną i mailową. (Obecnie kontakt bezpośredni jest ograniczany, aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby COVID-19).

Wyślij wiadomość do Biura

Biuro Rzecznictwa zapewnia informacje rodzicom, młodzieży, rodzicom zastępczym i wszystkim innym osobom, których dotyczą sprawy z zakresu systemu opieki nad dziećmi, systemu sądownictwa ds. osób nieletnich i inne usługi ACS, a także reaguje na ich obawy. Odpowiadamy też na pytania zgłaszane przez ogół społeczeństwa. Wszelka komunikacja z Biurem Rzecznictwa jest poufna, chyba że dotyczy kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.


Wytyczne w zakresie domowej opieki nad dziećmi wykazującymi objawy choroby COVID-19

(COVID-19 Guidance for Caring for Children with Symptoms at Home, 3/25/2020)

Niniejsze wytyczne dotyczą domowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z objawami choroby. Przyjmuje się, że każde dziecko wykazujące objawy jest chore na chorobę COVID-19, chyba że badanie wykrywające obecność koronawirusa dało wynik ujemny. Objawy choroby COVID-19 mogą obejmować gorączkę (temperatura powyżej 100,4 stopnia Fahrenheita lub 38 stopni Celsjusza), kaszel, ból gardła lub trudności z oddychaniem bądź duszności. Wszelkie pytania dotyczące zdrowia dziecka należy konsultować telefonicznie ze swoim lekarzem.


Wypłata wynagrodzenia w czasie kryzysu spowodowanego COVID-19

(22 kwietnia 2020 r.)

(Child Care Provider Payments Frequently Asked Questions, updated 4/22/20)

Niniejsze wytyczne dotyczą usługodawców świadczących rodzinom usługi opieki nad dziećmi opłacane kuponami na opiekę nad dziećmi miasta Nowy Jork. Płatności na podstawie kuponów na opiekę nad dziećmi są stale realizowane. Można również podjąć pewne działania, aby zapewnić terminową płatność. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych działań, należy zapoznać się z poniższymi odpowiedziami na często zadawane pytania.

Często zadawane pytania (FAQ) usługodawców i organizatorów programów na temat obozów letnich

(Provider and Program Frequently Asked Questions (FAQ) About Summer Camp, 7/16/20)

Gubernator Cuomo ogłosił, że letnie obozy dzienne mogą zostać ponownie otwarte 29 czerwca 2020 roku. Letnie obozy dzienne kwalifikują się do świadczenia dotowanej opieki nad dziećmi, jeśli (1) uzyskały zezwolenie Wydziału Zdrowia i Zdrowia Psychicznego miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Health, NYC DOHMH) na mocy art. 48 Kodeksu Zdrowia miasta Nowy Jork oraz (2) są zarejestrowane jako programy grupowe wyłączone z wymagań prawnych w WHEDco.