Paid Sick Leave - Polish

Zgodnie z New York City’s Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law) (Ustawa o płatnych urlopach chorobowych), pracownikom, dla których ma on zastosowanie, przysługuje prawo wykorzystania urlopu chorobowego w przypadku choroby lub konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

INFORMACJA O PRAWACH PRACOWNIKA (Notice of Employee Rights in PDF)

PŁATNY URLOP CHOROBOWY: CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY (Paid Sick Leave Law: What Employees Need to Know in PDF)

PŁATNY URLOP CHOROBOWY: CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACODAWCY (Paid Sick Leave Law: What Employers Need to Know in PDF)

PRZEPISY MIASTA NOWY JORK DOTYCZĄCE PŁATNEGO URLOPU CHOROBOWEGO ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRACODAWCÓW (New York City's Paid Sick Leave Law: Answers to Employer Questions in PDF)