Paid Sick Leave - Yiddish

Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law) אונטער ניו יארק סיטי'ס
,(פארדינטע קראנקהייט צייט אקט - באצאלטע קראנקהייט אורלויב געזעץ)
האבן געדעקטע ארבעטער די רעכט צו נוצן קראנקהייט אורלויב
.פאר די קעיר און באהאנדלונג פון זיך אדער א פאמיליע מיטגליד