Koronawirus (COVID-19)

Czarnoskóra kobieta spogląda na telefon, mając na sobie dwie maski: niebieską chirurgiczną, a na niej czarną materiałową. Tekst brzmi: Nowojorczycy: Podwójna maseczka zapewnia jeszcze większą ochronę przed COVID-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

Szczepionka

Zaszczepienie się przeciw COVID-19 w NYC nigdy nie było łatwiejsze. Osoby w wieku 12 lat i starsze mogą teraz zgłaszać się do punktów szczepień w całym mieście bez wcześniejszego umawiania się. Dostępne są usługi dla osób, które potrzebują pomocy w dotarciu na miejsce lub inne uzasadnione udogodnienia.

Osoba w pełni zaszczepiona jest znacznie mniej podatna na zachorowanie i stwarza mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania wirusa wywołującego COVID-19. Każda aktywność i spotkanie są bezpieczniejsze dla osób zaszczepionych, a w większości sytuacji osoby te nie będą musiały zasłaniać ust i nosa ani zachowywać odległości sześciu stóp od innych osób.

Dowiedz się więcej o szczepieniach przeciw COVID-19 i jak można się zaszczepić jeszcze dzisiaj.

Bardziej szczegółowe informacje na temat szczepionki, w tym jej składników oraz sposobu jej opracowania i potwierdzenia jej bezpieczeństwa dostępne są na stronie Fakty na temat szczepionki.

Warianty/szczepy

NYC monitoruje szczepy wirusa — rodzaje wariantów, które wykazują znaczące różnice w sposobie jego funkcjonowania — oraz inne warianty, które zostały tu rozpoznane i zgłoszone.

Testy przeprowadzone u mieszkańców NYC w kierunku niepokojących wariantów wirusa wywołującego COVID-19 dały wynik dodatni. Warianty te łatwiej się roznoszą niż inne warianty i mogą powodować cięższy przebieg choroby.

Wstępne badania sugerują, że szczepionka przeciw COVID-19 chroni przed tymi wariantami. Nadal są prowadzone dodatkowe badania.

 • Dane dotyczące nowych wariantów/szczepów

Wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych nowojorczyków, COVID-19 coraz wolniej rozprzestrzenia się w Nowym Jorku i całych Stanach Zjednoczonych. Szczepiąc się, każdy może mieć w tym swój wkład.

Testy

Kiedy wykonać test?

Wszyscy nowojorczycy, którzy nie zostali zaszczepieni, powinni w razie potrzeby wykonać test diagnostyczny na COVID-19 (patrz poniżej), niezależnie od tego, czy mają objawy, czy też byli wcześniej badani. Nowojorczycy, którzy zaszczepili się przeciw COVID-19, nie muszą wykonywać testów, chyba że mają objawy COVID-19 lub są do tego zobowiązani z powodu pracy, szkoły lub z innych względów. Podczas przeprowadzania testu nie będą zadawane pytania o status imigracyjny.

Kto musi niezwłocznie zrobić test?

Musisz niezwłocznie wykonać test, jeśli:

Jeśli wynik testu jest negatywny, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub pracownikiem opieki zdrowotnej, aby sprawdzić, czy test należy powtórzyć w kolejnym tygodniu.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Testy page.

Zapobieganie

Najlepszym sposobem ochronienia siebie i osób wokół nas przed COVID-19 jest zaszczepienie się. Poniższe wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa mogą nie obowiązywać wszystkich osób zaszczepionych.

Osoby niezaszczepione mogą przyczynić się do zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w NYC, podejmując codziennie kilka kroków.

Zostań w domu, jeśli jesteś chory(-a) lub miałeś(-aś) niedawno kontakt z chorym na COVID-19.

Z domu powinno się wychodzić tylko w celu wykonania testu na COVID-19, uzyskania niezbędnej opieki medycznej lub załatwienia innych ważnych spraw.

Zachowaj dystans fizyczny

Osoby niezaszczepione powinny zachować odległość co najmniej 6 stóp od innych osób.

Pamiętaj o myciu rąk

Często myj ręce wodą i mydłem. Jeśli woda i mydło nie są dostępne, używaj środków dezynfekujących do rąk na bazie alkoholu.

Zasłaniaj usta i nos

Zasłaniając usta i nos chronimy inne osoby wokół nas w przypadku, gdybyśmy byli zarażeni i o tym nie wiedzieli. Zasłanianie ust i nosa może również pomóc chronić siebie przed zarażeniem.

Lepszą ochronę można zapewnić nosząc dwie maseczki (maseczkę z tkaniny zakładać na maseczkę jednorazową), poprawia to dopasowanie i daje dodatkowe warstwy. Osoby z grupy wyższego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 powinny zastanowić się nad noszeniem pojedynczej maseczki wyższej klasy, na przykład KN95.

Wykonaj test

Niezaszczepieni nowojorczycy powinni wykonać test (diagnostyczny) na COVID-19 bez względu na to, czy mają objawy lub czy są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania.

Unikaj podróżowania

Podróżowanie przez osoby niezaszczepione stwarza ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania wirusa. Jeśli podróż jest konieczna należy zaplanować ją z wyprzedzeniem, uwzględniając nasze wskazówki i podejmując wszystkie zalecane środki ostrożności. Nie ma już obowiązku poddawania się kwarantannie po podróży, jednak nadal jest to zalecane w przypadku większości podróżujących. Niektórych pracowników, np. pracowników opieki zdrowotnej, obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dotyczące powrotu do pracy po podróży.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Profilaktyka i opieka.

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby

Ciężki przebieg choroby oznacza, że osoba zarażona wirusem COVID-19 może wymagać hospitalizacji, leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej, respiratora, lub nawet może umrzeć. Osoby, które mogą być zagrożone ciężkim przebiegiem choroby, muszą szczególnie ostrożnie monitorować swój stan zdrowia.

Wśród dorosłych ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 wzrasta wraz z wiekiem, przy czym najwyższe ryzyko występuje u osób starszych. Przykładowo, osoby po pięćdziesiątce są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby niż osoby po czterdziestce. Podobnie, osoby po sześćdziesiątce lub siedemdziesiątce są na ogół bardziej zagrożone niż osoby po pięćdziesiątce.

Długotrwałe systemowe nierówności zdrowotne i społeczne powodują, że osoby z niektórych grup rasowych i etnicznych (w tym społeczności osób czarnych, pochodzenia latynoskiego i rdzenne) są bardziej zagrożone zachorowaniem i śmiercią z powodu COVID-19. Badania wykazały, że ludzie z niektórych grup rasowych i etnicznych umierają z powodu COVID-19 w młodszym wieku. Przewlekłe schorzenia u osób z mniejszości rasowych często rozwijają się w młodszym wieku i osoby te częściej mogą cierpieć na więcej niż jedną chorobę.

Osoby dorosłe w dowolnym wieku z następującymi chorobami współistniejącymi mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19:

 • nowotwór
 • przewlekła choroba nerek,
 • przewlekłe choroby płuc, w tym POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), astma (umiarkowana do ciężkiej), śródmiąższowa choroba płuc, mukowiscydoza i nadciśnienie płucne
 • demencja lub inne schorzenia neurologiczne
 • cukrzyca (typu 1 lub typu 2)
 • zespół Downa
 • choroby serca, w tym niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie lub nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)
 • zakażenie wirusem HIV
 • obniżenie odporności (osłabiony układ odpornościowy)
 • choroba wątroby
 • nadwaga lub otyłość (wskaźnik masy ciała 25 lub wyższy)
 • ciąża
 • choroba sierpowatokrwinkowa lub talasemia
 • palenie, obecnie lub w przeszłości
 • przeszczepienie narządu litego lub komórek macierzystych krwi
 • udar mózgu lub choroba naczyniowo-mózgowa, która wpływa na przepływ krwi do mózgu
 • zaburzenia używania substancji (takich jak alkohol lub narkotyki)

W dalszym ciągu dowiadujemy się nowych rzeczy na temat wirusa wywołującego COVID-19 i być może istnieją inne schorzenia, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Osoby z jednym z powyższych schorzeń współistniejących lub w wieku 65 lat i starsze, powinny zastanowić się, czy nie zostać w domu, aby chronić się przed zachorowaniem. Zaleca się, o ile jest to możliwe, pracę z domu, unikanie tłumów i zgromadzeń, a w przypadku przebywania na zewnątrz należy pamiętać o zachowaniu dystansu fizycznego i innych środków ostrożności.

Dzieci

Dzieci z chorobami współistniejącymi są również bardziej narażone na ciężki przebieg choroby w porównaniu z innymi dziećmi. Obecnie istnieją tylko ograniczone dowody na to, które konkretne schorzenia mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka u dzieci. Dostępne obecnie dowody sugerują, że dzieci z następującymi schorzeniami mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19:

 • astma lub inne przewlekłe choroby płuc
 • wrodzona (od urodzenia) choroba serca
 • cukrzyca
 • schorzenia genetyczne
 • immunosupresja
 • złożony stan chorobowy
 • choroby metaboliczne
 • choroby neurologiczne
 • otyłość
 • niedokrwistość sierpowata
CDC: Osoby z grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby

Kobiety w ciąży

W oparciu o dostępne obecnie informacje, kobiety w ciąży są bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 niż osoby niebędące w ciąży. Kobiety w ciąży chore na COVID-19 mogą również być bardziej zagrożone przedwczesnym porodem i innymi niepożądanymi wynikami ciąży. Odnotowano kilka przypadków niemowląt, które mogły zostać zarażone przed urodzeniem, ale wydaje się to być rzadkie.

Nie należy opuszczać wizyt lekarskich w czasie ciąży lub po niej. Kobiety chore lub u których występują objawy COVID-19 w czasie porodu, przed przybyciem do placówki porodowej powinny tam najpierw zadzwonić.

Szczepionki

Szczepionki przeciw COVID-19 nie były testowane na kobietach w ciąży lub karmiących piersią, jednak eksperci uważają, że powinny być one tak samo bezpieczne dla tych grup, jak dla innych.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią w wieku co najmniej 12 lat, mogą zdecydować się na szczepienie. W razie pytań na temat swojej sytuacji lub wątpliwości co do szczepienia należy porozmawiać ze swoim lekarzem. Kobiety w ciąży, u których po szczepieniu wystąpi gorączka, powinny przyjąć paracetamol, na przykład Tylenol®.

Szczepienia są zalecane w przypadku kobiet planujących ciążę i kwalifikujących się do szczepienia.

Karmienie piersią

Karmienie piersią w trakcie pandemii jest jeszcze ważniejsze niż wcześniej. Niemowlęta i dzieci są narażone na największe ryzyko w sytuacjach nagłych, kiedy mleko modyfikowane i produkty do karmienia są ograniczone.

Kobiety zakażone COVID-19 lub z objawami COVID-19 mogą karmić piersią, zachowując środki ostrożności w celu uniknięcia przeniesienia wirusa na swoje dziecko.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Ciąża.

Objawy, Opieka

Objawy mogą pojawić się od 2 do 14 dni po ekspozycji na wirusa. Osoby z następującymi objawami mogą być zarażone wirusem COVID-19:

 • gorączka lub dreszcze
 • kaszel
 • duszność lub trudności w oddychaniu
 • zmęczenie
 • bóle mięśni lub ciała
 • ból głowy
 • wcześniej nieodczuwana utrata smaku lub węchu
 • ból gardła
 • zatkany nos lub katar
 • nudności lub wymioty
 • biegunka

Osoby zarażone wirusem COVID-19 zgłaszały szerokie spektrum objawów, od łagodnych po ciężkie. Niektóre osoby nie mają żadnych objawów.

W przypadku osób, które uzyskały dodatni wynik testu, ale nie są tak ciężko chore, aby wymagały pobytu w szpitalu, leczenie COVID-19 przeciwciałami monoklonalnymi może pomóc w złagodzeniu objawów i uniknięciu pobytu w szpitalu.

Co należy zrobić w przypadku zachorowania na COVID-19 (PDF)

Kiedy szukać pomocy

Osoby, u których występują objawy choroby, w szczególności osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby ze schorzeniami zdrowotnymi narażającymi je na ciężki przebieg choroby, powinny skontaktować się ze swoim lekarzem.

Osoby potrzebujące pomocy w uzyskaniu opieki medycznej powinny zadzwonić pod numer 311. Opiekę w NYC można uzyskać bez względu na swój status imigracyjny lub zdolność zapłaty.

Osoby z następującymi objawami powinny niezwłocznie udać się na oddział ratunkowy lub zadzwonić pod numer 911:

 • trudności w oddychaniu
 • utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej lub brzuchu
 • nowe uczucie dezorientacji lub niemożność czuwania (niezasypiania)
 • sine usta lub twarz
 • trudności w mówieniu
 • nagłe opadanie kącika ust
 • drętwienie twarzy, rąk lub nóg
 • napad padaczkowy
 • jakikolwiek nagły i silny ból
 • niekontrolowane krwawienie
 • ciężkie lub uporczywe wymioty lub biegunka

Nie jest to pełna lista. Osoby, które obawiają się, że ich stan zagraża zdrowiu lub życiu powinny natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zadzwonić pod numer 911.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Objawy i opieka.

Zdrowie psychiczne

Pandemia COVID-19 spowodowała u nowojorczyków stres, wycieńczenie i niepokój. Chroniąc swoje zdrowie i społeczność, nie zapominaj również o ochronie swojego zdrowia psychicznego i uważaj na spożywanie alkoholu i innych substancji.

Na szczęście są narzędzia i wsparcie, które pomogą Ci poradzić sobie w tym trudnym czasie.

Jak radzić sobie na co dzień?

 • Jak stres, przytłoczenie i smutek mogą wpłynąć na Twoje samopoczucie i zdrowie:
  • Zdrowie fizyczne: Zmęczenie, bóle głowy, gwałtowne bicie serca i pogarszanie się istniejących wcześniej stanów chorobowych
  • Zdrowie emocjonalne: Uczucie smutku, rozpacz, niepokój, złość i rozdrażnienie
  • Zdrowie psychiczne: Dezorientacja, zapominanie i trudności z koncentracją lub podejmowaniem decyzji
  • Zdrowie behawioralne: Nienaturalne zachowanie, niepokój, kłótliwość i zmiany w zakresie apetytu, spaniu oraz nadużywanie alkoholu lub innych substancji
 • Skup się na aspektach swojego życia, które masz pod kontrolą. Wykonuj swoje rutynowe zajęcia, noś maseczkę i zachowuj fizyczny dystans do innych.
 • Bądź w kontakcie ze wspierającymi Cię osobami i otaczającymi Cię społecznościami.
 • Pamiętaj o swoich mocnych stronach i przypominaj sobie o tym, jak radziłeś(-aś) sobie w innych trudnych sytuacjach w przeszłości.

Aby porozmawiać z wykwalifikowanym specjalistą, który może zapewnić wsparcie i skierowanie w celu uzyskania dalszej pomocy lub opieki, należy skontaktować się z NYC Well lub NY Project Hope.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Zdrowie psychiczne i nadużywanie substancji odurzających.