Koronawirus (COVID-19)

Czarnoskóra kobieta spogląda na telefon, mając na sobie dwie maski: niebieską chirurgiczną, a na niej czarną materiałową. Tekst brzmi: Nowojorczycy: Podwójna maseczka zapewnia jeszcze większą ochronę przed COVID-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

Obecnie wirus COVID-19 szybko rozprzestrzenia się w Nowym Jorku i na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wielu nowojorczyków musi ograniczyć swoją aktywność

Liczba nowych przypadków zarażeń wirusem COVID-19 w NYC gwałtownie rośnie i obecnie pandemia osiągnęła wymiar, jakiego nie obserwowano od kwietnia.

W związku z tym, osoby cierpiące na inne choroby oraz opiekunowie takich osób powinni zwiększyć środki ostrożności.

 • Należy unikać miejsc publicznych i zgromadzeń oraz zawsze nosić maseczkę na twarzy, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
 • Nie należy wychodzić z domu, za wyjątkiem wyjść do pracy, szkoły, na zakupy spożywcze, do apteki lub w celu wykonania niezbędnych czynności, w tym uzyskania opieki medycznej lub wykonania testów na COVID-19.
 • W przypadku złego samopoczucia nie należy wychodzić z domu, za wyjątkiem w celu wykonania testu na COVID-19 lub uzyskania innej niezbędnej opieki medycznej.

Zasady tej powinno przestrzegać większość nowojorczyków, a w szczególności osoby powyżej 65 roku życia i osoby cierpiące na inne choroby, w tym osoby palące tytoń, chorujące na cukrzycę typu 2 i osoby otyłe. Dotyczy to również tych, którzy mieszkają z takimi osobami lub opiekują się nimi./p>

Szczepionki

Obrazek fiolki szczepionki


Pierwsze szczepionki przeciw COVID-19 zostały dopuszczone do użytku w nagłych przypadkach i może okazać się, że będą dostępne dla ogółu społeczeństwa dopiero w połowie 2021 roku.

Szczepionki są ważnym narzędziem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Przewiduje się, że będą skuteczne u większości ludzi, ale nie u wszystkich. Obecnie nie jest wiadome, na jak długo taka szczepionka będzie zapewniała ochronę. Nie jest także jasne, czy i jak często będzie trzeba się ponownie szczepić.

Nawet po zaszczepieniu nadal należy przestrzegać podstawowych czterech zasad, zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, czyli: nie wychodź z domu, jeśli źle się czujesz, myj często ręce, noś maskę na twarz i zachowuj fizyczny dystans do innych.

Kiedy i gdzie można się zaszczepić?

Szczepionki przeciwko COVID-19 mogą nie być powszechnie dostępne dla ogółu społeczeństwa do połowy 2021 roku.

Szczepienie będzie przebiegało w etapach. W pierwszej kolejności szczepionki będą oferowane pracownikom służby zdrowia i osobom, które są narażone na zwiększone ryzyko zarażenia wirusem COVID-19. Grupą preferencyjną do szczepień są również osoby, które opiekują się pacjentami z COVID-19 lub pracują w placówkach, w których widziani są pacjenci z COVID-19. Szczepionki będą również udostępniane osobom udzielającym pierwszej pomocy oraz mieszkańcom i personelowi domów opieki.

Najprawdopodobniej szczepionki będą udostępniane społeczeństwu w następującej kolejności:

 • Pracownicy, wykonujący zasadniczą pracę, którzy mają kontakt ze społeczeństwem i nie są w stanie zachować zalecanego fizycznego dystansu podczas pracy.
 • Osoby, które w związku ze swoim wiekiem lub istniejącymi chorobami są szczególnie narażone na wystąpienia powikłań w przypadku zarażenia wirusem COVID-19.

Gdy będzie już dostępna wystarczająca ilość dawek szczepionki, zostanie ona udostępniona wszystkim nowojorczykom.

Prawdopodobnie szczepionki będą dostępne w tych samych miejscach, w których zazwyczaj dostępne są szczepienia, czyli:

 • U lekarzy
 • W przychodniach społecznych i przyszpitalnych
 • W aptekach
 • Na izbach przyjęć

Niektóre placówki oferujące testy na COVID-19 oraz tymczasowe placówki społeczne mogą również oferować szczepienia.

Szczepionki będące obecnie w fazie badań klinicznych nie były jeszcze testowane u dzieci poniżej 16 roku życia. Zatem nie będą one dostępne dla tej grupy wiekowej, do momentu sprawdzenia bezpieczeństwa w tej grupie.

Sprawiedliwe i równe szczepienia

Wydział Zdrowia zapewni sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek. Nasze plany uwzględniają nierówności i dysproporcje w zakresie dostępu do usług zdrowotnych, z którymi borykają się społeczności o niedostatecznym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej (PDF). Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię będą miały dostęp do szczepionki.

Bezpieczeństwo

FDA nadzoruje proces zatwierdzania szczepionek. Organizacja ta opublikowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności dla firm pracujących nad szczepionką. Z wytycznych tych jasno wynika, że opracowywane i testowane szczepionki przeciwko COVID-19 muszą spełniać te same rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, co wszystkie inne nowe szczepionki.

FDA wyda pozwolenie na stosowanie w nagłych przypadkach tylko wtedy, gdy uzna, że korzyści płynące ze szczepienia przewyższają potencjalne ryzyko. Po udostępnieniu szczepionek urzędnicy w dalszym ciągu będą monitorować ich bezpieczeństwo.

Skutki uboczne

W trwających obecnie badaniach klinicznych nad szczepionkami przeciwko COVID-19 zgłaszano głównie łagodne lub umiarkowane objawy po szczepieniu takie, jak gorączka, ból ciała i bolesność w miejscu wkłucia. Nie jest możliwe zarażenie się wirusem COVID-19 w związku ze szczepieniem.

W rzadkich przypadkach pojawiały się ciężkie reakcje alergiczne na szczepionkę. Jeśli w przeszłości wystąpiła u Ciebie reakcja alergiczna na inne szczepionki, lub jeśli uważasz, że możesz mieć alergię na składniki szczepionki przeciwko COVID-19, przed szczepieniem skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Szkoły oraz firmy i instytucje, których działalność nie jest zasadnicza, są tymczasowo zamykane

Miasto zostało podzielone na strefy oznaczone różnymi kolorami (czerwony, pomarańczowy i żółty) w zależności od liczby przypadków zarażeń i każdy rodzaj strefy ma inne ograniczenia.

Poniżej przedstawiono informacje o tym, co te ograniczenia oznaczają dla Ciebie.

Bezpieczeństwo podczas spotkań

Należy unikać aktywności w zamkniętych pomieszczeniach i przebywania w dużych grupach. Zaleca się utrzymywanie kontaktu z wąską, główną grupą przyjaciół i rodziną (Twoja grupa wsparcia podczas pandemii). Jeśli wychodzisz na zewnątrz, pamiętaj o stosowaniu poniższych środków ostrożności.

Ikona samolotu

W czasie podróży

 • Podróżowanie podczas pandemii naraża nas, nasze rodziny i naszą społeczność na ryzyko zachorowania i rozprzestrzenienia wirusa na innych. Najbezpieczniej jest nie podróżować, jeśli jest to możliwe.
 • Osoby, które muszą podróżować powinny zaplanować to z wyprzedzeniem, podjąć odpowiednie środki ostrożności i przygotować się na odbycie kwarantanny po powrocie.

Bezpieczne podróżowanie podczas pandemii COVID-19 (PDF)


Ikona płatku śniegu

W czasie świąt:

 • Nie należy podróżować, gromadzić się w grupach, organizować ani uczestniczyć w imprezach świątecznych. Święta należy obchodzić tylko w towarzystwie osób, z którymi mieszkamy.
 • Skorzystaj z bezpieczniejszych form obchodzenia świąt, takich jak wirtualne przyjęcia, pieczenie ciasteczek i spotkania na świeżym powietrzu.

Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie świąt (PDF)


Ikona toreb na zakupy

Jeśli robisz zakupy:

 • Używaj środka do dezynfekcji rąk, kiedy wchodzisz do sklepu, po dotknięciu towarów oraz po wyjściu ze sklepu.
 • Dotykaj wyłącznie towarów, które masz zamiar kupić, oraz korzystaj z bezdotykowych metod płatności, gdy tylko to możliwe.
 • Jak bezpiecznie robić zakupy? (PDF)

Więcej wskazówek dotyczących zbiorowych spotkań:

Bezpieczne dojeżdżanie podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego, związanego z pandemią COVID-19 (PDF)

Wskazówki dotyczące bezpiecznych spotkań zbiorowych (PDF)

Jak bezpiecznie protestować podczas pandemii COVID-19? (PDF)

Informacje o tym, co właściciele firm powinni wiedzieć o COVID-19, można znaleźć tu: COVID:19:Informacje dla firm.

Jak możesz zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19?

Ikona domu

Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu
Osoby chore powinny zostać w domu, chyba że wyjście jest spowodowane koniecznością uzyskania niezbędnej opieki medycznej lub załatwieniem innych ważnych spraw.Ikona pokazująca dystans 6 stóp

Zachowuj fizyczny dystans do innych osób
Zachowuj dystans co najmniej 2 metrów (6 stóp) do innych osób.


Ikona mycia rąk

Pamiętaj o myciu rąk
Często myj ręce mydłem i wodą. Jeśli woda i mydło nie są dostępne, używaj środków dezynfekujących do rąk na bazie alkoholu.


Ikona okrycia na twarz

Noś maskę lub osłonę na twarz
Nawet, jeśli nie masz objawów, możesz zarażać. Chroń ludzi wokół siebie, nosząc maskę lub osłonę na twarz.

Osoby o zwiększonym ryzyku poważnych konsekwencji zdrowotnych wskutek zarażenia wirusem COVID-19 nadal powinny jak najrzadziej wychodzić z domu.

Testy

Ikona zestawu do testu na COVID-19

Hágase la prueba

Wszyscy nowojorczycy powinni wykonać test (diagnostyczny) na COVID-19 bez względu na to, czy mają objawy lub czy mają podwyższone ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych wskutek zarażenia. Testy te są darmowe. Znajdź placówkę, gdzie możesz zrobić test na COVID-19 blisko swojego miejsca zamieszkania.


Podczas przeprowadzania testu nie będą zadawane pytania o status imigracyjny. Wykonanie testu na COVID-19 i związana z tym opieka nie stanowią świadczenia publicznego zgodnie z zasadami udzielania opieki z funduszy publicznych (zasada obciążenia publicznego) (PDF).

Musisz niezwłocznie wykonać test, jeśli:

Kiedy wykonać test?

Pracownicy służby zdrowia, osoby wykonujące pracę o zasadniczym znaczeniu oraz osoby, które w ramach swojej pracy mają osobisty kontakt z ludźmi, powinny wykonywać test raz w miesiącu.

Osoby, które nie należą do powyższej kategorii, nie muszą wykonywać testu tak często. Jeśli pracujesz poza domem lub, jeśli pracujesz lub mieszkasz w miejscu o dużym skupisku ludzi, musisz wykonywać test regularnie.

Jeśli planujesz odwiedzić osobę, która może mieć zwiększone ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych w związku z zarażeniem wirusem COVID-19. Odwołaj swoje plany, jeśli wynik testu jest pozytywny, masz objawy zarażenia COVID-19 lub niedawno miałeś bliski kontakt z osobą, która jest zarażona wirusem COVID-19.

Nie ma konieczności wykonywania ponownego testu na COVID-19 w ciągu 90 dni od dnia wystąpienia objawów lub, w przypadku braku objawów, od daty przeprowadzenia testu. Jest to związane z tym, że osoba, która miała COVID-19 i już wyzdrowiała, może mieć pozytywny wynik testu, pomimo że już nie zaraża.

Jeśli byłeś(-aś) zarażony(-a) wirusem COVID-19, wyzdrowiałeś(-aś) i masz ponownie objawy COVID-19, skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli miałeś(-aś) bliski kontakt z kimś, kto obecnie jest zarażony wirusem COVID-19.

Kiedy zwrócić się o pomoc medyczną w związku z COVID-19?

Obrazek pracownika służby zdrowia ze stetoskopem


Jeśli nie czujesz się dobrze, masz objawy zarażenia COVID-19, lub zdiagnozowano u Ciebie zarażenie wirusem COVID-19, zostań w domu. Wychodź z domu tylko wtedy, gdy potrzebujesz niezbędnej opieki medycznej lub w celu załatwienia podstawowych potrzeb, takich jak zakupy artykułów spożywczych, jeśli nie masz innego sposobu, aby załatwić te potrzeby.

Jeśli masz jakikolwiek z poniższych objawów, jest to nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu. Niezwłocznie udaj się na pogotowie ratunkowe lub zadzwoń pod numer 911, jeśli masz:

 • trudności w oddychaniu,
 • utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej lub brzuchu,
 • nowe uczucie dezorientacji lub niemożność czuwania (niezasypiania),
 • sine usta lub twarz,
 • trudności w mówieniu,
 • nagłe opadanie twarzy,
 • drętwienie twarzy, rąk lub nóg,
 • napad padaczkowy,
 • jakikolwiek nagły i silny ból,
 • niekontrolowane krwawienie,
 • ciężkie lub uporczywe wymioty lub biegunka.

Jeśli szukasz dostawcy usług medycznych, skontaktuj się z NYC Health + Hospitals pod numerem telefonu: 844-692-4692 lub 311. NYC zapewni Ci opiekę bez względu na Twój status imigracyjny zdolności płatnicze. NYC Health + Hospitals i przychodnie nie będą pytały o Twój status imigracyjny ani nie będą udostępniać Twoich informacji nikomu ani żadnej organizacji, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Kiedy uzyskać inną opiekę medyczną?

Nie zwlekaj z uzyskaniem opieki medycznej, której potrzebujesz. W przypadku wystąpienia wszelkich nowych objawów, niezależnie od tego, czy uważasz, że mogą one być związane z wirusem COVID-19, czy też nie, szybko skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Musisz również stawić się na rutynowe badania kontrolne i przesiewowe oraz uzyskać zaplanowane szczepienia dla Ciebie i Twoich dzieci.

Objawy i co zrobić, jeśli zachorujesz?

Osoby zarażone wirusem COVID-19 zgłaszały szerokie spektrum objawów, od łagodnych po ciężkie. Niektórzy ludzie nie mają żadnych objawów.

Objawy mogą pojawić się od 2 do 14 dni po ekspozycji na wirusa. Osoby z następującymi objawami mogą być zarażone wirusem COVID-19:

 • gorączka lub dreszcze,
 • kaszel,
 • duszność lub trudności w oddychaniu,
 • zmęczenie,
 • bóle mięśni lub ciała,
 • ból głowy,
 • wcześniej nieodczuwana utrata smaku lub węchu,
 • ból gardła,
 • zatkany nos lub katar,
 • nudności lub wymioty,
 • biegunka.

Powyższa lista nie obejmuje wszystkich możliwych objawów.

U większości osób zarażonych wirusem COVID-19 objawy mają nasilenie od łagodnego po umiarkowane, a chorzy powracają do zdrowia bez pomocy innych. W rzadkich przypadkach zarażenie wirusem COVID-19 może prowadzić do zapalenia płuc i innych poważnych powikłań, hospitalizacji lub nawet śmierci.

Osoby, których objawy są łagodne lub umiarkowane, powinny pozostać w domu. Nie należy wychodzić z domu w innym celu niż uzyskanie niezbędnej opieki medycznej (w tym testu na COVID-19) lub zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak zakup artykułów spożywczych, jeśli ktoś nie może zrobić tego za Ciebie.

Jeśli masz objawy

 • Poważne objawy: Jeśli występują u Ciebie objawy wymienione powyżej, musisz udać się na pogotowie ratunkowe lub niezwłocznie zadzwonić pod numer 911.
 • Objawy o nasileniu od łagodnego po umiarkowane wraz ze współistniejącymi chorobami (chorobami podstawowymi): Jeśli masz objawy i jesteś w wieku powyżej 50 lat lub masz inne choroby podstawowe, takie jak choroba płuc, astma, choroba serca lub rak, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem. Jeśli masz objawy i Twoje samopoczucie nie poprawi się w ciągu 3 do 4 dni, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem.
 • Objawy o nasileniu od łagodnego po umiarkowane bez współistniejących chorób: Zostań w domu jak najdłużej i nie kontaktuj się ze swoim lekarzem. Aby chronić innych domowników, utrzymuj do nich fizyczny dystans około 2 metrów (6 stóp) oraz czyść i dezynfekuj wszystkie często dotykane powierzchnie. Myj często ręce i nie korzystaj z tych samych mebli, naczyń i innych przedmiotów, co Twoi domownicy.
 • Co zrobić, jeśli masz COVID-19? (PDF)

Gdy poczujesz się lepiej

Możesz wyjść z domu w celu załatwienia niezbędnych spraw, jeśli wszystkie poniższe kryteria zostały spełnione:

 • Minęło co najmniej 7 dni od wystąpienia objawów.
 • Nigdy nie wystąpiła u Ciebie gorączka LUB nie masz gorączki w ciągu ostatnich 3 dni i nie stosujesz leków przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen.
 • Ogólnie czujesz się lepiej.

Osoby, które mogą mieć zwiększone ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych w związku z zarażeniem wirusem COVID-19

Poważne konsekwencje zdrowotne oznaczają, że osoba zarażona wirusem COVID-19 może wymagać hospitalizacji, leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej, respiratora, lub nawet może umrzeć. Osoby, które mogą mieć zwiększone ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych, muszą szczególnie ostrożnie monitorować swoje zdrowie.

Wśród dorosłych zwiększone ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych w związku z zarażeniem wirusem COVID-19 wzrasta wraz z wiekiem, przy czym najwyższe ryzyko występuje u osób starszych. Przykładowo, osoby po pięćdziesiątce są bardziej narażone na wystąpienie poważnych konsekwencji zdrowotnych w związku z zarażeniem tym wirusem, niż osoby po czterdziestce. Podobnie, osoby po sześćdziesiątce lub siedemdziesiątce są na ogół bardziej zagrożone niż osoby po pięćdziesiątce.

Ponadto, osoby w dowolnym wieku, u których występują następujące schorzenia, są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji zdrowotnych w przypadku zarażenia wirusem COVID-19:

 • nowotwór,
 • przewlekła choroba nerek,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • stan zmniejszonej odporności (osłabiony układ odpornościowy) po trwałym przeszczepie organu,
 • otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI] 30 lub powyżej),
 • poważne schorzenia serca, takie jak niewydolność serca, choroba wieńcowa lub kardiomiopatia,
 • niedokrwistość sierpowata,
 • palenie tytoniu,
 • cukrzyca typu 2.

Inne możliwe czynniki ryzyka

W dalszym ciągu dowiadujemy się nowych rzeczy na temat wirusa COVID-19 i być może istnieją inne schorzenia, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zarażenia. Na podstawie tego, co wiemy obecnie, osoby z następującymi schorzeniami mogą być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji zdrowotnych w przypadku zarażenia wirusem COVID-19:

 • astma (o nasileniu umiarkowanym po ciężkie),
 • choroba mózgowo-naczyniowa (wpływa na naczynia krwionośne i dopływ krwi do mózgu),
 • mukowiscydoza,
 • nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi,
 • stan związany ze zmniejszoną odpornością (osłabienie układu odpornościowego) po przeszczepie krwi lub szpiku kostnego, niedobory odporności, HIV, zastosowanie kortykosteroidów lub innych leków osłabiających odporność,
 • choroba wątroby,
 • zaburzenia neurologiczne, takie jak demencja,
 • choroba wątroby,
 • ciąża,
 • zwłóknienie płuc (uszkodzone lub zbliznowaciałe tkanki w płucach),
 • talasemia (rodzaj zaburzenia krwi),
 • cukrzyca typu 1.

Także dzieci z chorobami neurologicznymi, genetycznymi, metabolicznymi lub wrodzonymi chorobami serca, które są złożone z medycznego punktu widzenia, mogą być, w porównaniu z innymi dziećmi, bardziej narażone na wystąpienie poważnych konsekwencji zdrowotnych w przypadku zarażenia wirusem COVID-19.

Zdrowie psychiczne a alkohol i narkotyki

Pandemia COVID-19 spowodowała u nowojorczyków stres, wycieńczenie i niepokój. Chroniąc swoje zdrowie i społeczność, nie zapominaj również o ochronie swojego zdrowia psychicznego i miej na uwadze swoje spożycie alkoholu i innych substancji.

W tym okresie niepewności, każdy może niekiedy czuć się przytłoczony. Na szczęście są narzędzia i wsparcie, które pomogą Ci poradzić sobie w tym trudnym czasie.

Jak radzić sobie na co dzień?

 • Jak stres, przytłoczenie i smutek mogą wpłynąć na Twoje samopoczucie i zdrowie:
  • Zdrowie fizyczne: Zmęczenie, bóle głowy, gwałtowne bicie serca i pogarszanie się istniejących wcześniej stanów chorobowych.
  • Zdrowie emocjonalne: Uczucie smutku, rozpacz, niepokój, złość i rozdrażnienie.
  • Zdrowie psychiczne: Dezorientacja, zapominanie i trudności z koncentracją lub podejmowaniem decyzji.
  • Zdrowie behawioralne: Nienaturalne zachowanie, niepokój, kłótliwość i zmiany w zakresie apetytu, spaniu oraz nadużywanie alkoholu lub innych substancji.
 • Skup się na aspektach swojego życia, które masz pod kontrolą. Wykonuj swoje rutynowe zajęcia, noś maskę na twarz i zachowuj fizyczny dystans do innych.
 • Bądź w kontakcie ze wspierającymi Cię ludźmi i otaczającymi Cię społecznościami.
 • Pamiętaj o swoich mocnych stronach i przypominaj sobie o tym, jak radziłeś(-aś) sobie w innych trudnych sytuacjach w przeszłości.
 • Aby porozmawiać z wykwalifikowanym specjalistą, który może zapewnić wsparcie i skierowanie w celu uzyskania dalszej pomocy lub opieki, należy skontaktować się z NYC Well lub Project Hope.

Poniżej przedstawiamy listę środków, które mogą pomóc w złagodzeniu skutków stresu i przytłoczenia.

COVID-19:Pozostawanie w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną (PDF)

Radzenie sobie ze stresem podczas epidemii chorób zakaźnych (PDF)

Czy to lęk, napad paniki czy COVID-19? (PDF)

Stresujące wydarzenia mogą mieć wpływ na sposób, w jaki ludzie używają alkoholu i innych substancji.

Ludzie mogą używać alkoholu i innych substancji, aby radzić sobie z przytłoczeniem, żalem, utratą dochodów lub nudą wynikającą z ograniczeń pandemii COVID-19. W związku z tym, u osób zażywających narkotyki istnieje ryzyko przedawkowania, zwłaszcza w przypadku używania heroiny lub innych opioidów.

Zażywanie substancji i picie alkoholu w warunkach izolacji lub kwarantanny (PDF)

COVID-19:Wskazówki dla osób zażywających narkotyki (PDF)

Jak uzyskać pomoc w przypadku zaburzeń w związku ze stosowaniem opioidów w domu podczas pandemii COVID-19 (PDF)

Dyskryminacja i dręczenie

Jeśli jesteś dręczony(-a) z powodu swojej rasy, narodowości lub innego typu tożsamości, zadzwoń pod numer 311 lub złóż skargę przez Internet.

Dodatkowe informacje

 • Bezpieczniejszy seks i COVID-19 (PDF)
 • Wskazówki dla kobiet w ciąży, karmiących piersią lub osób opiekujących się noworodkami (PDF)