קאראנאווירוס קראנקהייט 2019 (קאוויד 19)

A man leans on his hand looking sad. Text reads: Keep staying home if you're sick. It helps to keep others from getting sick.

[ View information about COVID-19 in English ]

עס גייט ווייטער אן א קאמיוניטי אריבערפיר פון קאוויד 19 אין NYC.

וואס איר דארפט וויסן וועגן קאוויד 19 (PDF)

סקולס און נישט נייטיגע ביזנעס פארשפארונגען

געגנטער פון דער שטאט זענען דעזיגנירט געווארן אלץ רויט, אראנדזש אדער געלע זאנעס לויט זייערע נומערן פון פאלן, און יעדע סארט זאנע האבן אנדערע באגרעניצונגען.

לערנט מער הינטן וואס די באגרעניצונגען מיינען פאר אייך.

זיך צוזאמענקומען זיכערערהייט

א חוץ פון נאכפאלגן אונדזער אלגעמיינעם קאוויד 19 פארמיידונג מדריך, זייט פארזיכטיג ווען איר טרעפט זיך מיט פריינד. פארמיידט אקטיוויטעטן אינעווייניג און שטייט אוועק פון גרויסע גרופעס דורך זיך האלטן מיט א גרונטיגע גראפע פון חברים און פאמיליע – אייער עפידעמישע ''סאציאלע באלאן''.

די פאלגענדע זענען אביסל מער טיפן אייך צו העלפן בלייבן זיכער ווען איר דרייט זיך ארום איבער דער שטאט.

א בילדל פון אן עראפלאן

ווען איר פארט ארום:

 • ארומפארן אין דער יעצטיגער צייט שטעלט אייך, אייער פאמיליע און אייער קאמיוניטי אין א ריזיקע פון ווערן קראנק און פארשפרייטן דעם ווירוס צו אנדערע מענטשן. די זיכערסטע אפציע איז נישט ארומצופארן אויב איר קענט עס פארמיידן.
 • אויב איר מוזט פארן, פלאנירט פאראויס, נעמט אן באווארענונגען און זייט גרייט זיך צו קוואראנטינען ווען איר קומט צוריק.

ארומפארן בעשת קאוויד 19 (PDF)


א בילדל פון א געקאכטע אינדיק

ווען איר פייערט די חגאות:

 • טוט נישט אוועקפארן, פארזאמעלן אין גרופעס אדער אנפירן א חגא פארברענגען. פייערט נאר מיט מיטגלידער פון אייער הויזגעזינד פערזענליך.
 • געניסט פון פארזיכערטע חגא אקטיוויטעטן, אזוי ווי ווירטועלע פארברענגענס, באקן קיכלעך און אינדערויסנדיגע פארזאמלונגען.

טיפן פאר א זיכערער חגא סעזאן (PDF)


א בילדל פון א האנטעל

ווען איר גייט אין דעם גימנאסטיק-זאל:

 • טראגט א פנים-צודעק וואס פארדעקט אייער נאז און מויל די גאנצע צייט. באנדאנעס, בופלאקס-לעדער און א האלדז-קאלנער ווערט נישט אנגענומען אלץ א פנים צודעק ווען איר זענט אין גימנאסטיק-זאל.
 • האלט אייך צוריק פון פארברענגען. האלט אייך כאטש 6 פיס אוועק פון אנדערע גימנאסיע גייערס.

א בילדל פון א טעלער מיט עסצייג

ווען איר גייט ארויס עסן:

 • ווארט נישט. מאכט א רעזערוואציע, קוקט אדורך דעם מעניו אנליין און טוט וואס איז נאך מעגליך צו פארמיידן לאנגע ווארטן פאר איר באקומט א טיש און באשטעלט,
 • טראגט אייער פנים-צודעק די גאנצע צייט ווען איר עסט נישט אדער טרינקט נישט.
 • ווי אזוי ארויסצוגיין עסן זיכערערהייט (PDF)

א בילדל פון איינקויף זעקלעך

ווען איר גייט איינקויפן:

 • נוצט האנט סאניטייזער ווען איר גייט אריין אין א געשעפט, נאכן אנרירן פראדוקטן און נאכן ארויסגיין פון געשעפט.
 • רירט נאר אן די פראדוקטן וואס איר ווילט קויפן, און נוצט אַן אָן-רירעוודיגן אופן פון באצאלן ווען ס'איז מעגליך.
 • ווי אזוי איינצוקויפן זיכערערהייט (PDF)

נאך טיפן ווגען זיך צוזאמענקומען.

פארן צו דער ארבעט זיכערערהייט בשעת קאוויד 19 פאבליק העלט עמעדזשענסי (PDF)

טיפן וועגן צוזאמענקומען זיכערערהייט (PDF)

ווי אזוי צו פראטעסטירן זיכערעהייט בשעת'ן קאוויד 19 עפידעמיע (PDF)

פאר אינפארמאציע וואס אייגנטימערס פון געשעפטן דארפן וויסן, זעט קאוויד 19: הדרכה פאר געשעפטן.

ווי אזוי איר קענט פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוויד 19

א בילדל פון א שטוב

בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק
גייט ארויס נאר פאר נייטיגע מעדיצינישע הילף אדער אנדערע נייטיגע געברויכן.א בילדל וואס ווייזט 6 פיס דיסטאנץ

האלט אן א פיזישע דיסטאנץ
האלט אייך כאטש 6 פיס אוועק פון אנדערע מענטשן.


א בילדל פון הענט וואשן

האלט אייערע הענט ריין
וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און וואסער. נוצט האנט סאניטייזער אויב ס'איז נישטא קיין זייף און וואסער.


א בילדל פון א פנים-צודעק

טראגט א פנים-צודעק
איר קענט זיין אנשטעקיג אן קיין סימפטאמען. פארזיכערט יענע ארום אייך דורך טראגן א פנים-צודעק.

אויב איר זענט איינגעשטעלט פאר אן ערענסטע קראנקהייט פון קאוויד 19, זאלט איר אלץ בלייבן אינדערהיים ווי ווייט מעגליך.


טעסטן

א בילדל פון א קאוויד 19 טעסטינג קיט

אלע ניו יארקער זאלן באקומען א קאוויד 19 ווירוס (דיאגנאסטישע) טעסט, צו זיי האבן יא אדער האבן נישט קיין סימפטאמען אדער זענען אין א הויכע ריזיקע. טעסטן זענען אומזיסט.קאוויד 19 טעסטינג: אפט געפרעגטע פראגעס (PDF)

 • קאוויד 19 טעסטינג: ווי אפט צו ווערן געטעסט (PDF)

 • איר וועט נישט געפרעגט ווערן וועגן אייער אימיגראציע סטאטוס. קאוויד 19 און הילף סערוויסעס זענען נישט קיין פאבליק בענעפיט לויטן זיין דעם פאבליקס עול (PDF).

  ווער זאל זאפארט ווערן געטעסט

  איר זאלט באשטעלן א טעסט ווי שנעל מעגליך אויב איר:

  אויב דער רעזולטאט פונעם טעסט איז נעגאטיוו, רעדט מיט אייער האלט קעיר פראוויידער צו איר זאלט נאכאמאל ווערן געטעסט די נעקסטע וואך.

  ווען צו ווערן געטעסט

  העלט קעיר ארבעטער, אנדערע נייטיגע ארבעטער און ארבעטער וואס האבן א פערזענליכן קאנטאקט מיט מענטשן אלס טייל פון זייער ארבעט, דארפן ווערן געטעסט איין מאל א חודש.

  מענטשן וואס זענען נישט קיין נייטיגע ארבעטער דארפן נישט ווערן געטעסט אזוי אפט. אויב איר ארבעט אינדערויסן פון שטוב, אדער איר וואוינט אדער ארבעט אין א פארזאמעלטע פיקסירונג, זאלט איר כסדר ווערן געטעסט.

  איר זאלט ווערן געטעסט פארן באזוכן איינעם וואס קען מעגליך זיין אין א פארגרעסערטע ריזיקע פאר ערענסטע קאוויד 19. אויב איר זענט פאזיטיוו, ווייזט ארויס סימפטאמען אדער זענט לעצטענס געווען אין נאנטן קאנטאקט מיט איינעם וואס האט קאוויד 19, זאגט אפ דעם באזוך.

  איר זאלט נישט ווערן ווידער געטעסט פאר קאוויד 19 אינעווייניג פון 90 טעג נאכדעם וואס אייערע סימפטאמען האבן זיך אנגעפאנגען אדער, אויב איר האט נישט געהאט קיין סימפטאמען, פונעם דאטום וואס איר זענט געטעסט געווארן.

  אויב איר האט זיך אויסגעהיילט פון קאוויד 19 און האט פרישע סימפטאמען פון קאוויד 19, רעדט זיך אדורך מיט א העלט קעיר פראוויידער, ספעציעל אויב איר זענט געווען אין נאנטן קאנטאקט מיט איינעם וואס האט יעצט קאוויד 19.

  ווען צו באקומען הילף פאר קאוויד 19

  אויב איר פילט קראנק, האט סימפטאמען פון קאוויד 19, אדער זענט געווארן דיאגנאזירט מיט קאוויד 19, בלייבט אינדערהיים. גייט נאר ארויס פון שטוב ווען איר דארפט האבן נייטיגע מעדיצינישע הילף אדער פון גרונטיגע באדארפענישן, אזוי ווי גראסערייען, און האט נישט קיין אנדער וועג דאס צו באקומען.

  אויב איר האט איינע פון די פאלגענדע סימפטאמען, איז עס א מעדיצינישע עמערדזשענסי. גייט צו אן עמערדזשענסי רום אדער רופט זאפארט 911:

  • שוועריגקייטן מיט אטעמען
  • אנגייענדיגע ווייטאגן אדער דריקונגען אינעם ברוסטקאסטן אדער בויך
  • נייע צעמישונג אדער נישט קענען אויפזיין
  • בלויע ליפן אדער פנים
  • שווער צו רעדן
  • דאס פנים הענגט אראפ פלוצלינג
  • אפגעטעמפטקייט אינעם פנים, ארעם אדער פיס
  • אן עפילעפטישער אנפאל
  • סיי וועלכע פלוצלינגע שמערצן
  • אומקאנטראלירטע בלוטינונג
  • שטארקע אדער אנגייעוודיגע ברעכן אדער שילשול

  אויב איר נויטיגט זיך אין א העלט קעיר פראוויידער, קאנטאקט NYC געזונט + שפיטעלער 844-692-4692 אדער 311. איר וועט באקומען קעיר נישט קוקנדיג אויף אימיגראציע סטאטוס אדער מעגליכקייט צו באצאלן. NYC געזונט + שפיטעלער אדער קאמיוניטי געזונט צענטערס וועלן אייך נישט פרעגן וועגן אייער אימיגראציע סטאטוס, און טיילן זיך נישט מיט אינפארמאציע פון פאציענטן מיט קיינעם און קיין שום ארגאניזאציעס – חוץ אז דער פאציענט באשטייט.

  ווען צו באקומען אנדערע מעדיצינישע הילף

  שטופט נישט אפ באקומען די מעדיצינישע הילף וואס איר דארפט. קאנטאקט אייער פראוויידער שנעל וועגן נייע סימפטאמען וואס איר שפירט, צי איר טראכט אדער נישט אז דאס האט האט א שייכות מיט קאוויד 19.

  איר זאלט אויך מאכן א רגילות צו ווערן אונטערזוכט און געסקרינט, און באקומט מסודר'דיגע וואקסינאציעס פאר אייך און אייערע קינדער.

  סימפטאמען און וואס צו טון ווען איר זענט קראנק

  מענטשן מיט קאוויד 19 האבן איבערגעגעבן א ברייטן פארנעם פון סימפטאמען, דער גרייך פון מילד ביז ערענסטע קרענק. טייל מענטשן האבן אינגאנצן נישט קיין סימפטאמען.

  סימפטאמען קענען זיך באווייזן צוויי ביז 14 טאג נאכן ווערן אנגעשטעקט פונעם ווירוס. מענטשן מיט די פאלגענדע סימפטאמען קעמען האבן קאוויד 19:

  • פיבער אדער שוידער
  • הוסט
  • א קורצן אטעם אדער שוועריגקייטן אטעמען
  • מידקייט
  • מוסקל אדער קערפער ווייטאג
  • קאפווייטאג
  • נייע פארלוסט פון טעם און ריח
  • האלדזווייטאג
  • פארשטאפטע אדער רינענדיגע נאז
  • איבלען אדער ברעכן
  • שילשול

  די ליסטע רעכענט נישט אויס אלע מעגליכע סימפטאמען.

  מערסטנס מענטשן מיט קאוויד 19 האבן מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען און היילן זיך אליין אויס. נישט אזוי אפט, קען קאוויד 19 צוברענגען צו א לונגען ערצינדונג, אנדערע ערענסטע קאמפליקאציעס, גיין אין שפיטאל אדער טויט.

  אויב איר האט מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען, בלייבט אינדערהיים. גייט נישט ארויס פון שטוב נאר צו באקומען נייטיגע מעדיצינישע הילף (ווי אויך צו ווערן געטעסט פאר קאוויד 19) אדער צו באקומען גרונטיגע באדארפענישן, אזוי ווי גראסערייען, און האט נישט קיין אנדער וועג דאס צו באקומען.

  אויב איר האט סימפטאמען

  • ערענסטע סימפטאמען: איר זאלט גיין צו אן עמערדזשענסי רום אדער רופט 911 זאפארט אויב איר האט די אויבנדערמאנטע סימפטאמען.
  • מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען מיט פונדעמענטאלע פראבלעמען: איר זאלט רופן אייער העלט קעיר פראוויידער אויב איר האט סימפטאמען און זענט עלטער פון פופציג יאר אדער איר האט פונדעמענטאלע פראבלעמען, אזוי ווי לונגען קראנקהייט, אסטמע, הארץ קראנקהייט אדער קענסער. איר זאלט אויכעט רופן אייער פראוויידער אויב איר האט סימפטאמען און עס ווערט נישט בעסער און דריי ביז פיר טעג.
  • מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען אן קיין פונדעמענטאלע פראבלעמען: בלייבט אינדערהיים ווי ווייט מעגליך און רופט נישט אייער פראוויידער. צו פארזיכערן אנדערע אינדערהיים, שטייט 6 פיס אוועק פון אנדערע און רייניגט און דיסאינפעקטירט אלע אפט אנגערירטע פלאכע ערטער. וואשט אייערע הענט אפט און טיילט אייך נישט מיט קיין מעבל, געשיר און אנדערע זאכן.
  • וואס צו טון אויב איר האט קאוויד 19 (PDF)

  ווען איר פילט זיך בעסער

  איר קענט פארלאזן אייער שטוב פאר נייטיגע צוועקן ווען די אלע פאלגענדע ווערן מקוים:

  • עס איז אדורך כאטש זיבן טעג זינט אייערע סימפטאמען האבן זיך אנגעהויבן.
  • איר האט קיינמאל נישט געהאט קיין פיבער, אדער איר האט נישט געהאט קיין פיבער אין די לעצטע דריי טאג אן זיך באניצן מיט פיבער-רעדוצירטע פילן אזוי ווי טיילענאל אדער איבופראפין
  • אייער אלגעמיינע קראנקהייט האט זיך פארבעסערט.

  מענטשן מיט א גרעסערע ריזיקע פאר ערענסטע קראנקהייט

  אן ערענסטע קראנקהייט מיינט אז דער מענטש מיט קאוויד 19 קען מעגליך דארפן גיין אין שפיטאל, אינטענסיווער הילף, אדער א ווענטילאטאר זיי צו העלפן אטעמען, אדער זיי קענען אפילו שטארבן. מענטשן וואס זענען איינגעשטעלט פאר אן ערענסטע קראנקהייט דארפן ספעציעל אכטונג געבן צו קאנטראלירן זייער געזונט.

  צווישן דערוואקסענע, טוט זיך די ריזיקע פאר ערענסטע קראנקהייט פון קאוויד 19 פארמערן לויטן עלטער, די עלסטע דערוואקסענע זענען אויף דער העכסטער ריזיקע. צום ביישפיל, מענטשן אין זייער פופציגע יאר עלטער זענען מער איינגעשלט פאר אן ערענסטן קרענק ווי מענטשן אין זייער פערציגע יאר עלטער. ענלעך, מענטשן אין זייער 60ער אדער 70ער יארן זענען, אין אלגעמיין, אין א העכערן ריזיקע פאר ערנסטע קראנקהייטן ווי מענטשן אין זייער 50ערס.

  דערצו, מענטשן אין סיי וואָסער עלטער מיט איינע פון די פאלגענדע גרונטע געזונט פראבלעמען זענען אין א העכערן ריזיקע פון ערענסטע קרענק פון קאוויד 19:

  • קענסער
  • כראנישע נירן קראנקהייט
  • COPD (כראנישע פארשטאפטע לונגען קראנקהייט)
  • אימיון-איינגעשטעלטע מצב (אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם) פון אן ארגאן טראנספאנטאציע
  • שטארק איבערוואג (קערפער מאסע אינדעקס פון 30 אדער העכער)
  • הארץ פראבלעמען, אזוי ווי הארץ פעלער, הארץ-ארטעריע קרענק, אדער הארץ-מוסקלען קראנקהייט
  • סיקל קעמערל קראנקהייט
  • רויכערן
  • מין 2 צוקערקרענק

  אנדערע מעגליכע ריזיקע פאקטארן

  מיר לערנען זיך נאך אלץ וועגן קאוויד 19, און עס קען זיין אז אנדערע געזונט פראבלעמען וואס פארמערן די ריזיקע פון אן ערענסטע קראנקהייט. לויט וואס מיר ווייסן אין דעם מאמענט, מענטשן וואס ליידן אויף די פאלגענדע מצבים קענען אויך זיין איינגעשטעלט פאר אן ערענסטע קראנקהייט פון קאוויד 19:

  • אסטמע (פון לייכט ביז שווער)
  • בלוטפליסונג אין מוח קראנקהייט (אפעקטירט די אדערן און דער בלוטצושטעל צום מוח)
  • ציסטישער פיבראז
  • הויכע בלוטדרוק
  • אימיון-איינגעשטעלטע מצב (אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם) פון בלוט און ביינמארעך טראנספלאנטאציע, אימיון דעפעקטן, HIV, באניץ פון סטערוידס אדער דעם באניץ פון אדערע מעדיצינען וואס שוואכן אפ דעם אימיון.
  • לעבער קראנקהייט
  • נוראלאגישע מצבים, אזוי ווי דעמענציע.
  • לעבער קראנקהייט
  • שוואנגערין
  • לונגען פיבראז (האבן געשעדיגטע אדער א פארצייכנטע לונגען טישוס)
  • טאלאסעמיע (א סארט בלוט פראבלעם)
  • מין 1 צוקערקערנק

  אויכעט, קינדער וואס זענען מעדיציניש קאמפליצירט, וואס האבן נוראלאגישע, גענעטישע אדער מעטאבאלישע פראבלעמען, אדער וואס זענען געבוירן מיט הארץ פעלער קענען זיין אין א גרעסערע ריזיקע פאר אן ערענסטע קרענק פון קאוויד 19 אין צוגלייך צו אנדערע קינדער.

  זיך אן עצה געבן מיט עמאציענעלע וואוילזיין

  אן אויסבראך פון אן אינפעקטירטע קרענק אזוי ווי קאוויד 19, קען אייך דערדרוקן, אייערע באליבטע און גוטע פריינד, עס איז נאטירלעך זיך צו שפירן איבערגעפילט, טרויעריג, אומרואיג און מורא האבן. איר קענט אויך אדורכגיין אנדערע סימפטאמען פון דרוק, אזוי ווי נישט קענען איינשלאפן, און פארמערן נארקאטיק און אלקאהאל באניץ.

  צו פארקלענערן אייער דרוקונגען און העלפן קאנטראלירן דעם מצב:

  דיסקרימינאציע און טשעפען

  אויב איר ווערט געטשעפעט צוליב אייער ראסע, אפשטאם לאנד אדער אנדערע אידענטישקייטן, רופט 311 אדער דערלאנגט א תביעה אנליין.

  ווייטערדיגע רעסורסן