Notify NYC: Severe Thunderstorm Watch

AMERICAN SIGN LANGUAGE

ENGLISH

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for all or part of New York City. A Severe Thunderstorm Watch indicates that conditions are favorable for severe thunderstorms to occur. Strong winds and heavy rain are possible. People within these areas should be on the lookout for threatening weather conditions and listen for possible warnings. In the event of severe weather, exercise caution when walking, driving, or biking.

Winds at these speeds can cause power outages, flying debris, and unsecured objects to fly. To prepare, charge cell phone batteries, gather supplies, and turn refrigerators and freezers to a colder setting. Always stay clear of downed power lines. If you are affected by an outage, turn off all appliances and keep refrigerator and freezer doors closed to prevent food spoilage. Do not use generators indoors. If you lose power and have a disability or access needs, or use Life Sustaining Equipment (LSE) and need immediate assistance, please dial 9-1-1. For the latest weather information visit www.weather.gov/nyc. For specific location and timing information, as well as safety tips, please visit NYC.gov/notifynyc or call 3-1-1 (212-639-9675 for Video Relay Service, or TTY 212-504-4115)

 

ARABIC

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حالة ترقب هبوب عاصفة رعدية شديدة لكل أو جزء من مدينة نيويورك. وتشير حالة ترقب هبوب عاصفة رعدية شديدة إلى أن الظروف مواتية لحدوث العواصف الرعدية الشديدة. من الممكن هبوب الرياح القوية وسقوط الأمطار الغزيرة. يتعين على الناس الذي يسكنون في هذه المناطق توخي الحذر وترقب أحوال الطقس الخطرة والاستماع إلى التحذيرات المحتملة. في حالة مواجهة الطقس القاسي، توخى الحذر عند المشي وقيادة السيارات أو ركوب الدراجات.

يمكن للرياح في هذه السرعات أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي وتطاير الحطام وتطاير الأشياء غير المثبتة بإحكام. للاستعداد لذلك، قم بشحن بطاريات الهاتف الخليوي وبجمع اللوازم وتحويل الثلاجات والمجمدات إلى وضع أكثر برودة. عليك البقاء دائمًا بعيدًا عن خطوط الكهرباء الساقطة على الأرض. إذا تأثرت نتيجة انقطاع التيار، قم بإطفاء جميع الأجهزة وأغلق باب الثلاجة وباب المجمد لمنع تلف المواد الغذائية. لا تستخدم المولدات في الداخل. إذا فقدت الطاقة الكهربائية وكنت تعاني من إعاقة أو الحاجة للوصول إلى شيء ما، أو كنت تستخدم معدات استدامة الحياة (LSE)، وكنت بحاجة إلى مساعدة فورية، يرجى الاتصال بالرقم 1-1-9. للحصول على أحدث المعلومات عن الطقس، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.weather.gov/nyc. للحصول على معلومات محددة حول المواقع والأوقات، فضلاً عن نصائح للسلامة، يرجى زيارة الموقع NYC.gov/notifynyc أو الاتصال بالرقم 1-1-3 (9675-639-212 لخدمة ترحيل الفيديو، أو TTY 212-504-4115).

 


 

BENGALI

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস নিউ ইয়র্ক সিটির সব বা কিছু এলাকার জন্য সিভিয়ার থান্ডারস্টর্ম ওয়াচ (তীব্র বজ্রঝড়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি) জারি করেছে৷ সিভিয়ার থান্ডারস্টর্ম ওয়াচ নির্দেশ করে যে তীব্র বজ্রঝড় ঘটার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ ভারী বৃষ্টিপাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে৷ এই সব এলাকার লোকজনের ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ার অবস্থার দিকে লক্ষ রাখা উচিত এবং সম্ভাব্য সতর্কবাণীগুলো শোনা উচিত৷ দুর্যোগ শুরু হলে, হাঁটা, গাড়ি বা সাইকেল চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন৷

এই গতির বায়ুপ্রবাহের কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতে পারে, এবং ধ্বংসাবশেষ বেঁধে না রাখা জিনিসপত্র উড়ে বেড়াতে পারে৷ প্রস্তুতি নেয়ার জন্য, সেলফোনের ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে রাখুন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ করে রাখুন, এবং রেফ্রিজারেটর ফ্রিজারকে আরো ঠাণ্ডা সেটিংয়ে দিয়ে রাখুন৷ পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইন থেকে সবসময় দূরে থাকবেন৷ আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিলে, সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ করে দিন এবং খাবার নষ্ট হওয়া এড়ানোর জন্য রেফ্রিজারেটর ফ্রিজারের দরজা বন্ধ রাখুন৷ ঘরের ভেতরে রেখে জেনারেটর চালাবেন না৷ যদি আপনার বিদ্যুৎ চলে যায় এবং অক্ষমতার জন্য বা চলাফেরার জন্য সহায়তার প্রয়োজন হয়, অথবা যদি আপনি জীবন-রক্ষাকারী সরঞ্জাম (Life Sustaining Equipment, LSE) ব্যবহার করেন এবং তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে 9-1-1 ফোন করুন৷ আবহাওয়া সংক্রান্ত সর্বসাম্প্রতিক তথ্যের জন্য www.weather.gov/nyc দেখুন৷ নির্দিষ্ট স্থান সময়কাল সম্পর্কে তথ্যের জন্য, এবং সেইসাথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য অনুগ্রহ করে NYC.gov/notifynyc ওয়েবসাইট দেখুন বা 3-1-1 (ভিডিও রিলে সার্ভিসের জন্য 212-639-9675, অথবা TTY 212-504-4115) নম্বরে ফোন করুন৷

 

CHINESE‑TRADITIONAL

美國國家氣象局(National Weather Service)已對全紐約市或部分地區發布強雷雨警報。強雷雨警報意指條件有利於強雷雨的發生。強風及暴雨可能會出現。身處這些地區的民眾,應留意具威脅性的天氣狀況,並注意可能發布的警報。萬一發生嚴重天氣狀況,走路、開車或騎車時請小心謹慎。

這種時速下的風力可能會造成電力中斷、破瓦殘礫及未固定物體的飛落。請為手機電池充電、集中補給品並將冰箱及冷凍櫃的溫度設定調低來作好準備。務必遠離掉落的電線。如果您受停電影響,請關掉所有電器,並將冰箱及冷凍櫃的門保持關上,以免食物變質。請勿在室內使用發電機。如果您遭受停電,並有身心障礙或行動上的需求,或者您使用維生設備(LSE)並需要立即協助,請撥打9-1-1。欲知最新的天氣資訊,請上網瀏覽 www.weather.gov/nyc。如需具體地點和時間以及安全相關資訊,請上網瀏覽NYC.gov/notifynyc或致電 3-1-1(視訊翻譯服務請撥:212-639-9675或聽障電傳打字機TTY212-504-4115)。

 


 

FRENCH

Le Service météorologique national a émis un avis d'orages violents pour l'ensemble ou une partie de la ville de New York. Un avis d'orage violents signifie que les conditions sont favorables au développement d'orages violents. Des vents violents et de fortes pluies sont possibles. Les personnes se trouvant dans ces zones doivent prêter attention aux conditions météorologiques et aux alertes possibles. En cas de très mauvais temps, faites attention lors de vos déplacements à pied, en voiture ou à vélo.

De tels vents peuvent causer des coupures de courant et les objets non sécurisés peuvent être projetés ainsi que des débris. Afin d'être prêt, chargez les batteries de vos téléphones, faites le plein de nourriture et réglez les réfrigérateurs et congélateurs sur une position plus froide. Restez toujours à l'écart des lignes électriques au sol. Si une panne de courant se produit où vous vous trouvez, éteignez tous les appareils électriques et assurez vous que les portes des réfrigérateurs et congélateurs sont bien fermées pour éviter que les aliments ne pourrissent. N’utilisez pas de générateurs à l'intérieur. Si une panne de courant se produit où vous vous trouvez et que vous souffrez d'un handicap ou avez des difficultés en matière d'accès, ou si vous utilisé l'équipement de survie (LSE) et avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez appeler le 9-1-1. Pour les dernières prévisions météorologiques, allez sur www.weather.gov/nyc. Pour obtenir des informations sur les lieux et les horaires spécifiques, ainsi que des astuces concernant la sécurité, veuillez aller sur NYC.gov/notifynyc ou appeler le 3-1-1 (212-639-9675 pour le service de relais vidéo, ou ATS 212-504-4115).

 

HAITIAN CREOLE

Sèvis Nasyonal Metewoloji (National Weather Service) pibliye yon Siveyans pou Loraj Grav pou tout zòn Vil New York oswa pou yon pati ladan. Yon Siveyans pou Loraj Grav endike kondisyon yo favorab pou gen gwo loraj grav.  Kapab genyen gwo van ak gwo lapli. Moun ki nan zòn sa yo dwe veye move tan ki menase lavi ak koute avètisman ki kapab genyen. Si tan an move anpil, fè anpil prekosyon lè w ap mache, kondui, oswa monte bekàn.

Van nan vitès sa yo kapab lakòz blakawout, fè debri vole, fè objè ki pa byen tache vole. Pou prepare, chaje batri telefòn selilè nou yo, sanble founiti, epi regle frijidè ak frizè yo pou tanperati yo pi frèt. Toujou rete lwen fil kouran ki tonbe. Si ou gen blakawout, etenn tout ekipman elektrik, epi kite pòt frijidè ak frizè yo fèmen pou manje ou pa gate. Pa itilize jeneratris anndan kay la. Si ou gen blakawout epi ou gen bezwen pou yon andikap oswa pou pwoblèm aksè, oswa ou gen yon aparèy elektrik pou kenbe moun vivan (Life Sustaining Equipment, LSE) epi ou bezwen asistans touswit, tanpri rele 9-1-1. Pou konnen dènye nouvèl meteyo yo, ale sou sitwèb www.weather.gov/nyc. Pou konnen ki kote ak ki lè, ansanm ak konsèy pou rete an sekirite, tanpri ale sou sitwèb NYC.gov/notifynyc, oswa rele 3-1-1 (212-639-9675 pou Sèvis Relè nan Videyo, oswa TTY 212-504-4115).

 


 

ITALIAN

Il servizio meteorologico nazionale ha diramato un’allerta temporale violento per tutta o una parte di New York City. Un’allerta temporale violento indica che ci sono condizioni favorevoli ai temporali violenti. Sono possibili venti forti e piogge abbondanti. Le persone che si trovano in queste zone devono prestare attenzione alle condizioni meteo minacciose e ascoltare i possibili avvisi. In caso di grave maltempo, esercitate un’estrema prudenza quando camminate, guidate o andate in bicicletta. 

I venti a queste velocità possono causare interruzioni della corrente, detriti nell'aria e oggetti propulsati pericolosamente in aria. Per prepararvi, caricate le batterie del cellulare, procuratevi scorte e impostate frigoriferi e congelatori su temperature più basse. Non avvicinatevi mai ai cavi elettrici caduti. Se nella vostra abitazione viene a mancare la corrente, spegnete tutti gli elettrodomestici e tenete chiusi gli sportelli di frigorifero e congelatore per evitare che vadano a male gli alimenti. Non utilizzate generatori di energia elettrica all’interno delle abitazioni. Se siete disabili e avete problemi di deambulazione, o se utilizzate apparecchiature essenziali per la sopravvivenza (LSE) e viene a mancare l’energia elettrica, in caso d'emergenza chiamate il 9-1-1. Per le ultime notizie meteo visitate www.weather.gov/nyc. Per indicazioni specifiche di luoghi e date e per raccomandazioni di sicurezza visitate il sito NYC.gov/notifynyc o chiamate il 3-1-1 (212-639-9675 per il servizio di Video Interpretazione, o 212-504-4115 DTS per i non udenti).

 

KOREAN

기상청(National Weather Service)에서 뉴욕시의 모든 또는 일부 지역에 심한 뇌우 주의보(Severe Thunderstorm Watch) 발령했습니다. 심한 뇌우 주의보는 심한 뇌우가 발생할 조건이 형성됐음을 나타냅니다.  강풍 폭우가 가능합니다. 지역 내에 있는 사람들은 위협적인 기상 조건이 있는지 주의하시고 경보 발령의 가능성에 기울이십시오. 심각한 기상 상황이 발생하는 경우 걸을 , 운전할 , 자전거를 주의를 기울이십시오.

이런 풍속은 정전, 파편 날아오름 고정되지 않은 물체의 날아오름 등을 유발할 있습니다. 이에 대비하기 위해 핸드폰 배터리를 충전하고, 필수 물품을 모으고, 냉장고와 냉동고를 차게 설정하십시오. 끊어진 송전선은 항시 피하십시오. 정전이 발생한 경우 모든 가전제품의 전원을 끄고 음식의 변질을 막기 위해 냉장고와 냉동고의 문을 닫아두십시오. 발전기는 실내에서 이용하지 마십시오. 정전이 발생했으며 신체 장애 혹은 이동을 위한 편의가 필요하거나 생명유지장치를 이용하신다면 9-1-1 즉시 전화하시기 바랍니다. 최신 날씨 정보를 확인하시려면 www.weather.gov/nyc 방문하십시오. 구체적인 위치 시간 안내, 그리고 안전수칙에 대한 정보는 NYC.gov/notifynyc 방문하시거나 3-1-1(비디오 릴레이 서비스: 212-639-9675, TTY: 212-504-4115)번으로 문의하시기 바랍니다.

 


 

POLISH

National Weather Service (Krajowy System Prognozowania Pogody) wydał ostrzeżenie o spodziewanych silnych burzach z piorunami dla całego terenu Miasta Nowy Jork lub jego części. Ostrzeżenie o spodziewanych silnych burzach z piorunami oznacza występowanie warunków sprzyjających powstaniu silnych burz z piorunami. Możliwy jest silny wiatr i ulewny deszcz. Osoby na tych terenach powinny spodziewać się niebezpiecznych warunków pogodowych i szukać informacji o możliwych ostrzeżeniach. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków pogodowych należy zachować ostrożność podczas poruszania się pieszo, jazdy samochodem lub rowerem.

Wiatr o takiej sile może spowodować fruwanie gruzu i odpadków, podrywanie niezabezpieczonych przedmiotów oraz przerwy w dopływie prądu. W celu przygotowania się na te warunki należy doładować baterie telefonów komórkowych, zebrać potrzebne produkty i ustawić temperatury w lodówkach i zamrażarkach na niższy poziom. Zawsze pozostawaj z daleka od zerwanych linii elektrycznych. W razie przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy wyłączyć wszystkie elektryczne urządzenia domowe oraz zamknąć drzwi lodówki i zamrażarki, aby zapobiec zepsuciu się żywności. Nie używaj generatorów w pomieszczeniach wewnętrznych. Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu, a jesteś inwalidą lub masz problemy związane ze swobodnym dostępem lub musisz używać sprzętu podtrzymującego życie (LSE) i konieczna jest natychmiastowa pomoc, wybierz 9-1-1. Aby uzyskać najnowsze informacje pogodowe wejdź na stronę www.weather.gov/nyc. Szczegółowe informacje o lokalizacji i czasie oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można uzyskać wchodząc na stronę NYC.gov/notifynyc lub dzwoniąc na numer 3-1-1 (212-639-9675 – serwis wideo, 212-504-4115 dla niesłyszących i niemówiących).

 

RUSSIAN

Национальная метеорологическая служба объявила об опасности сильной грозы на всей или части территории города Нью-Йорка. Опасность сильной грозы означает, что сложились благоприятные метеорологические условия для сильных гроз. Ожидаются сильный ветер и дождь. Жителям этих районов следует следить за опасными погодными условиями и возможными штормовыми предупреждениями. В случае экстремальных погодных условий пешеходам, водителям и велосипедистам необходимо проявлять осторожность.

Ветер такой скорости может вызвать отключение электропитания и поднимать в воздух мусор, обломки и незакрепленные предметы. Подготовьтесь к возможным перебоям в электроснабжении: зарядите аккумуляторы мобильных телефонов, подготовьте все необходимое и переключите терморегуляторы холодильника и морозильника на более холодный режим. Всегда держитесь подальше от оборванных линий электропередачи. Если у вас отключилось электричество, выключите все приборы и держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми для предотвращения порчи продуктов. Не пользуйтесь генераторами в помещении. Если у вас нет электричества, и вы инвалид или нуждаетесь в особых условиях, либо если вы пользуетесь оборудованием для жизнеобеспечения (LSE) и вам нужна срочная помощь, позвоните в службу 9-1-1. За последней информацией о прогнозе погоды обращайтесь на веб-сайт www.weather.gov/nyc. За информацией о масштабе и времени прогнозируемого стихийного бедствия в конкретных районах и рекомендациями по безопасности обращайтесь на веб-сайт NYC.gov/notifynyc или по телефону 3-1-1 (телефон видеорелейной службы: 212-639-9675, текстовый телефон TTY: 212-504-4115).


 

SPANISH

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tormentas fuertes para toda o parte de la Ciudad de Nueva York. Una alerta de tormentas fuertes indica que las condiciones son favorables para la llegada de tormentas fuertes. Hay posibilidades de vientos y lluvias fuertes. Las personas dentro de esta área deben estar atentos a condiciones climáticas peligrosas y escuchar posibles advertencias. En caso de clima severo, tenga precaución al caminar, conducir o andar en bicicleta.

Los vientos a estas velocidades pueden causar cortes de energía y la voladura de residuos y de objetos inseguros. Para prepararse, cargue las baterías de los teléfonos celulares, junte provisiones y baje la temperatura del refrigerador y del congelador. Manténgase siempre a suficiente distancia de cables de electricidad caídos. Si resulta afectado por un corte de electricidad, apague todos los aparatos y mantenga cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para evitar que se echen a perder los alimentos. No use generadores en interiores. Si se corta la energía y tiene necesidades por discapacidad o necesidades de acceso, o si utiliza un equipo de soporte vital (Life Sustaining Equipment, LSE) y necesita asistencia inmediata, marque 9-1-1. Para obtener información actualizada, viste www.weather.gov/nyc o llame al 311 (TTY: Para obtener más información sobre ubicaciones y horarios específicos, así como también consejos de seguridad, visite NYC.gov/notifynyc o llame al 3-1-1 (212-639-9675 para acceder al servicio de retransmisión de video, o TTY 212-504-4115).

 

URDU

نیشنل ویدر سروس نے نیو یارک سٹی کے تمام یا کچھ علاقوں کے لئے طوفانِ برق و باد کا انتباہ جاری کیا ہے۔ سیویر تھنڈر اسٹورم واچ (طوفانِ برق و باد کا انتباہ) یہ نشان دہی کرتا ہے کہ سخت گھن گرج کے طوفان کے واقع ہونے کیلئے حالات بن رہے  ہیں۔  تیز ہواؤں اور شدید بارش کی توقع ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شدید موسمی حالات سے باخبر رہنا چاہئے اور ممکنہ تنبیہات کو غور سے سنیں۔ شدید موسم ہونے پر چلنے، گاڑی چلانے اور بائک چلانے کے دوران محتاط رہنا چاہئے۔

اس رفتار کی ہوائیںملبوں کو اڑا سکتی ہیں، غیر محفوظ چیزوں کو اڑا سکتی ہیں اور برقی رو منقطع کر سکتی ہیں۔ تیاری کرنے کیلئے،سیل فون کی بیٹری کو چارج کر لیں، اشیاء اکھٹی کر لیں اور فرج اور فریزر کو زیادہ کولنگ پر سیٹ کر لیں۔ گری ہوئی بجلی کی تاروں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اگر آپ بجلی کے بند ہونے سے متاثر ہوتے ہیں تو تمام برقی آلات کو آف کر دیں، گری اور خوراک کے خراب ہو جانے سے گریز کرنے کیلئے فرج اور فریزر کے دروازے بند رکھیں۔ اندرون خانہ جنریٹر کو نہ چلائیں۔ اگر آپ کی بجلی چلی جاتی ہے اور آپ کسی معذوری کا شکار ہیں یا آپ کو پہنچ میں مدد کی ضرورت ہے یا آپ زندگی برقرار رکھنے والا سامان (LSE) استعمال کرتے ہیں اور فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے تو براہ مہربانی 1-1-9 ڈائل کریں۔ موسم کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے www.weather.gov/nyc پر جائیں۔ مخصوص مقامات اور اوقات کی معلومات کے ساتھ ساتھ حفاظتی مشوروں کے لئے براہ مہربانی NYC.gov/notifynyc پر جائیں یا 1-1-3 (9675-639-212  پر یا (TTY 212-504-4115 پر ویڈیو ریلے سروس کے لئے کال کریں۔

 


 

YIDDISH

דער נאציאנאלישער וועטער דינסט האט אויסגעגעבן א  וואכט פאר א שווערן דונער שטורם פאר גאנץ אדער א טייל פון שטאט ניו-יארק. א וואכט פאר א שווערן דונער שטורם מיינט אז די באדינגונגען זיינען צופעליק אז א דונער שטורם וועט טרעפן. שטארקע ווינטן און שווערע רעגענעס איז מעגלעך. לייטע וואס וווינען אין דיזע שכונות זאלן זיך ארימקוקן אויסשפירן דראטענדיקע וועטער און זיך צוהערן פאר סמנים. טאמער קומט אהן שלעכטע וועטער, זייט פארזיכטעק ביים שפאצירן, פארן, אדער אף א ביציקל.

ווינטן פון א זא געשווינדיקייט קען אפשניידן קראפט, ארומווארפן רים און ברעך, און ארומווארפן זאכן ניט צוגעשמיטענע. צוצוגרייטן זיך דארף מען טשארשזירן  די באטעריעס פון "סעל טעלעפאנען," צונויפזאמעלן פראדוקטן, און מינדערן די טעמפעראטור פון אלעראליי קעלטערערס. שטייט אלע מאל ווייט אוועק פון אראפגעפאלענע קראפט דראָטן. אויב איר ווערט דערשאדענט פון קראפטלאז, פארמאכט אלע מכשירים, און האלט די טירן פון אלעראליי קעלאערערס פארמאכט כדי עסנווארג זאל ניט ווערן קאליע. באנוצט ניט קיין גענעראטאר אינעווייניג. אויב איהר פארלירט קראפט און איהר האט א חסרון אין געזונד, צו איהר קענט ניט עטוואס צוקומען, אדער איהר באדארפט א לעבענסמיטל (LSE) און דארפט זאפארט שטיצע, ביטע קלינגט 9-1-1. פאר די לעצטע וועטער פרטים באזוכט www.weather.gov/nyc פאר ספעסיפישע ערטער טון צייטנס פרטים, און עצות ווי זיך צו ראטעווען ביטע באזוכט NYC.gov/notifynyc אדער קלינגט 3-1-1 (212-639-9675 פאר ווידעא ריליי סערוויס אדער TTY 212-504-4115).