Polish

Polski

NOWY TEKST POWIADOMIENIA NA STRONIE GŁÓWNEJ:

W przypadku utraty zasilania z powodu ostatnich burz tropikalnych można wnioskować o wymianę żywności zakupionej przy użyciu świadczeń SNAP. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, wiele biur HRA zawiesza i łączy swoją działalność do odwołania. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy
za pośrednictwem aplikacji ACCESS HRA więcej informacji można uzyskać pod nr
311 lub na stronie lokalizacji biur HRA.

Ważne informacje dla gospodarstw domowych, których termin odnowienia uprawnień przypada 31 sierpnia 2020 r.:
Jeśli świadczenia w programie pomocy pieniężnej (Cash Assistance, CA) lub dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program,
SNAP) wygasają w dniu 31 sierpnia 2020 r. lub po tej dacie, konieczne jest przesłanie formularza odnowienia uprawnień. W przeciwnym wypadku przedłużymy termin odnowienia uprawnień o sześć miesięcy. Do dalszego otrzymywania świadczeń
po tej dacie konieczne będzie odnowienie uprawnień.

Ważne informacje dla gospodarstw domowych, których termin odnowienia uprawnień przypada 30 września 2020 r.:
Jeśli świadczenia w programie pomocy pieniężnej (Cash Assistance, CA) lub dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) wygasają
w dniu 30 września 2020 r., do dalszego otrzymywania świadczeń konieczne jest przesłanie formularza odnowienia uprawnień.
Zachęcamy do sprawdzenia aplikacji ACCESS HRA, aby uzyskać więcej informacji
na temat harmonogramu odnowienia uprawnień.

Sprawy Medicaid z autoryzacją kończącą się w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie zostaną automatycznie przedłużone dodwunastu miesięcy.

Informacje na temat koronawirusa

Więcej informacji na temat spraw, które można załatwić za pośrednictwem aplikacji ACCESS HRA

Zawieszenie/ograniczenie świadczenia usług przez instytucje miejskie

Urząd Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) pomaga ponad 3 milionom mieszkańców Nowego Jorku. HRA zapewnia bezpłatne bezpłatne usługi tłumaczeniowe w ponad 200 językach w centrach pomocy oraz telefonicznie, a także udostępnia dokumenty w różnych językach. Wiele usług HRA jest dostępnych bez względu na status imigracyjny, a rodzice, którzy nie kwalifikują się do korzystania z naszych usług, mogą ubiegać się w imieniu swoich dzieci.

Dla ubiegających się o świadczenia

Uprawnione osoby i rodziny mogą ubiegać się o świadczenia w naszych centrach pracy.

SNAP (Pomoc żywnościowa)

Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), wcześniej zwany kartkami żywnościowymi, zapewnia wsparcie żywnościowe dla nowojorczyków o niskich dochodach.

Biuro Usług Alimentacyjnych na Rzecz Dzieci (Child Support Services)

Biuro Świadczeń Alimentacyjnych na Rzecz Dzieci (Office of Child Support Services, OCSS) zapewnia usługi dla rodziców i opiekunów, bez względu na wysokość dochodu i status imigracyjny.

Każda matka, ojciec lub opiekun, który troszczy się o dziecko, może udać się do biura OCSS w dowolnym sądzie rodzinnym, aby ubiegać się o świadczenia alimentacyjne.

Program wsparcia dla dzieci oferuje także szereg cennych usług dla rodziców niesprawujących opieki.

Aby uzyskać pomoc osobiście, proszę odwiedzić biura OCSS w sądach rodzinnych lub centrum obsługi klienta OCSS pod adresem 151 West Broadway na dolnym Manhattanie.

Opieka zdrowotna

Możesz ubiegać się o ubezpieczenie Medicaid za pośrednictwem HRA, jeśli masz 65 lat lub więcej, jesteś niepełnosprawny(a) lub masz upośledzenie wzroku, masz ubezpieczenie Medicare i nie jesteś rodzicem lub opiekunem nieletnich dzieci. Jeśli dowolna z tych kategorii dotyczy Ciebie, zadzwoń na infolinię HRA pod numer 888-692-6116 lub odwiedź jedno z naszych Biur programu pomocy medycznej. Jeśli chcesz, aby ktoś pomógł Ci ubiegać się lub odnowić ubezpieczenie Medicaid, lub chcesz uzyskać pomoc w opłaceniu kosztów Medicare, zadzwoń pod numer 347-396-4705, aby umówić się na spotkanie z odpowiednią osobą. W przypadku wszystkich innych ubezpieczeń zdrowotnych odwiedź biuro NY State of Health.

Usługi opieki domowej

Program usług opieki domowej Medicaid zapewnia dostęp do długoterminowych programów opieki, pomagających uprawnionym osobom starszym lub niepełnosprawnym pozostać bezpiecznie w domu, a nie w domu opieki.Programy opieki długoterminowej zarządzane przez opiekę medyczną oferują opiekę domową i inne usługi, ale wszystkie wymagają posiadania uprawnień do korzystania z Medicaid.

Biuro Specjalnych Usług HRA nadzoruje Program usług opieki domowej (Home Care Services Program, HCSP). Program usług opieki domowej HRA określa uprawnienia do korzystania z Medicaid dla wszystkich klientów programu opieki długoterminowej Medicaid Long Term Care. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń na infolinię pod numerem 718-557-1399 lub poszukaj informacji na stronie internetowej programu opieki domowej HRA Long Term Care lub odwiedź lokalne biuro opieki domowej CASA.

Usługi dla chorych na HIV/AIDS

Misją Biura Usług dot. HIV/AIDS (HIV/AIDS Services Administration’s, HASA) jest zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń i usług socjalnych, w tym zarządzania konkretnymi przypadkami, dla uprawnionych osób żyjących z AIDS lub HIV i ich rodzin. Niektóre usługi HASA są dostępne bez względu na status imigracyjny.

Instytut ds. AIDS Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health’s AIDS Institute, AI) w czerwcu 2016 r. zmienił definicję określającą kwalifikacje do opieki i leczenia HIV. Zgodnie z tą rozszerzoną definicją, Urząd Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) w Nowym Jorku — za pośrednictwem Biura Usług dot. HIV/AIDS (HASA) — od 29 sierpnia 2016 r. zapewnia ulepszoną pomoc i usługi dla wszystkich kwalifikujących się finansowo mieszkańców Nowego Jorku żyjących z HIV.

Usługi ochrony dla osób dorosłych

Biuro usług ochrony dla osób dorosłych zapewnia usługi i wsparcie dla osób dorosłych upośledzonych fizycznie i/lub psychicznie, które mogą zrobić sobie krzywdę. Status obywatela/imigranta nie jest wymagany w celu zakwalifikowania się na poszczególne usługi.

  • Aby skierować klienta do APS, zadzwoń na linię skierowań centralnego oddziału przyjęć APS pod numerem 212-630-1853 lub w dowolnym momencie wypełnij wniosek internetowy, klikając łącze: Skieruj osobę APS przez Internet.

Przeciwdziałanie bezdomności

Urząd zapobiegania bezdomności (Homelessness Prevention Administration) współpracuje z Wydziałem Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork (Department of Homeless Services, DHS) , Zarządem ds. Mieszkaniowych (NYC Housing Authority) oraz wieloma innymi organizacjami i agencjami miejskimi, aby zapobiegać bezdomności i pomagać rodzinom i osobom potrzebującym w utrzymywaniu stabilnych, niedrogich mieszkań w obrębie swoich społeczności.

  • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych usług zadzwoń na infolinię pod numerem 718-557-1399.

Homebase

Homebase pomoże opracować spersonalizowany plan przezwyciężenia kryzysu mieszkaniowego i możliwości pozostania we własnym domu. Do usług Homebase uprawnione są osoby, które:

  • Są zagrożone objęciem systemem schronisk miasta Nowy Jork
  • Osiągają niski dochód
  • Chcą pozostać w swojej społeczności

Dowiedz się więcej o Homebase, pobierz broszurę.
Znajdź najbliższe biuro Homebase, klikając tutaj.

Wsparcie w zakresie energii

Program pomocy w zakresie zużycia energii (Home Energy Assistance Program, HEAP) pomaga właścicielom domów oraz osobom wynajmującym o niskich dochodach w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, sprzęt oraz naprawy.

  • Jeśli masz problemy z opłaceniem rachunku za media, skontaktuj się z HEAP pod numerem 800-692-0557.

IDNYC

IDNYC to wystawiany przez miasto Nowy Jork dokument tożsamości dostępny dla wszystkich uprawnionych mieszkańców miasta Nowy Jork w wieku powyżej 14 roku życia. Karta IDNYC służy jako oficjalna forma dokumentu tożsamości wydanego przez rząd i zapewnia jej posiadaczom wiele korzyści.

Inne

Kontakt