Covid-19 Szczepionka

A picture of an asian girl in a gray face mask. Text reads: You always keep them safe. With vaccines, they'll be safer

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

Zaszczep się już dziś

Zaszczepienie się przeciw COVID-19 w NYC nigdy nie było łatwiejsze. Do szczepienia kwalifikują się osoby w wieku 12 lat i starsze. Po całkowitym zaszczepieniu nie trzeba już będzie w większości miejsc zasłaniać ust i nosa ani zachowywać odległości 6 stóp od innych osób, a do tego dojdą jeszcze inne korzyści wynikające ze szczepienia,zachęcamy więc do zaszczepienia się już dziś.

W wielu punktach szczepień w mieście nie jest już wymagane umawianie się na wizytę. Zachęcamy do zapoznania się z listą punktów, w których można się dziś zaszczepić bez wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Najbliższy punkt szczepień w swojej okolicy, łącznie z punktami wymagającymi umówienia się na wizytę, można znaleźć korzystając z miejskiej wyszukiwarki szczepionek (niedostępna w Internet Explorer). Uwaga! Osoby w wieku od 12 do 17 lat mogą otrzymać tylko szczepionkę firmy Pfizer.


Można również zadzwonić pod numer 855-491-2667, aby:

Co należy wiedzieć przed udaniem się na wizytę w celu wykonania szczepienia.

Szczepionki są dostępne bezpłatnie i niezależnie od statusu imigracyjnego.

Szczepionka firmy Pfizer jest teraz dostępna dla młodzieży

Obecnie młodzież w wieku od 12 do 15 lat może otrzymać szczepionkę firmy Pfizer przeciw COVID-19. W dniu 10 maja Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) rozszerzyła swoje pozwolenie na użycie w sytuacji wyjątkowej, tak aby objąć tę grupę wiekową.

Więcej informacji o szczepionkach


Szczepionki są kluczowym narzędziem ochrony nas samych i naszych społeczności przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Potwierdzono, że są bezpieczne i chronią teraz miliony zaszczepionych nowojorczyków przed COVID-19.

Po całkowitym zaszczepieniu (dwa tygodnie po podaniu szczepionki jednodawkowej lub drugiej dawki szczepionki dwudawkowej) prawdopodobieństwo zachorowania lub rozprzestrzeniania wirusa wywołującego COVID-19 jest znacznie mniejsze.

Po całkowitym zaszczepieniu:

Nawet po zaszczepieniu należy nadal regularnie myć ręce i zostać w domu w przypadku zachorowania lub uzyskania dodatniego wyniku testu na COVID-19.

Więcej informacji o korzyściach płynących z zaszczepienia się:

Karta szczepienia

W punkcie szczepień osoba zaszczepiona otrzyma kartę, na której podane będzie jej imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o podanej szczepionce oraz miejscu i dacie jej otrzymania. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu i wykonać kserokopię lub zrobić zdjęcie na wypadek zgubienia.

Osoby, które otrzymały szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna powinny przynieść kartę na wizytę podania drugiej dawki.

Osoby w pełni zaszczepione, które zgubiły kartę szczepienia przeciwko COVID-19 lub potrzebują weryfikacji swojego statusu szczepienia mogą poprosić o kopię dokumentacji szczepienia przeciw COVID-19 online.

Wizyty podania drugiej dawki

Szczepionki firm Pfizer i Moderna wymagają podania dwóch dawek. Podanie drugiej dawki należy zaplanować na 21 dni (Pfizer) lub 28 dni (Moderna) po pierwszej dawce. Jeśli nie jest to możliwe, drugą dawkę należy przyjąć w ciągu 42 dni od przyjęcia pierwszej dawki. Drugą dawkę należy przyjąć bez względu na to, ile czasu upłynęło od pierwszej dawki.

Szczepionka firmy Johnson & Johnson/Janssen nie wymaga podania drugiej dawki.

Źródła informacji o postępowaniu po szczepieniu

Poniższe zasoby zawierają więcej informacji na temat podanej szczepionki, w tym wskazówki, co należy zrobić w przypadku wystąpienia działań niepożądanych:

Uczciwy i sprawiedliwy dostęp

Wydział Zdrowia zapewni sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek. Nasze plany uwzględniają nierówności i dysproporcje w zakresie dostępu do usług zdrowotnych, z którymi borykają się społeczności o niedostatecznym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej (PDF). Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię będą miały dostęp do szczepionki.

Uwaga: Wszystkie strony internetowe Wydziału Zdrowia są zaprojektowane tak, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc dotycząca szczepienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w umówieniu wizyty w punktach szczepień przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, transporcie na wizytę oraz otrzymaniu szczepionki. Ten rodzaj pomocy określany jest jako uzasadnione udogodnienia.

Uzasadnione udogodnienie przysługuje osobom mającym problemy z:

  • wzrokiem lub słuchem;
  • myśleniem lub koncentracją;
  • mówieniem;
  • sprawnością rąk;
  • wykonywaniem codziennych prac domowych;
  • radzeniem sobie z uczuciem smutku lub niepokoju;
  • poruszaniem się lub wchodzeniem po schodach.

Chociaż nie jest to pełna lista, niektóre typowe przykłady uzasadnionych udogodnień to: zapewnienie wózka inwalidzkiego w chwili przybycia do punktu, tłumaczenie z amerykańskiego języka migowego lub tłumaczenie brajlowskie, zapewnienie cichego miejsca, jeśli pomieszczenia, w których panuje hałas są przytłaczające oraz słowne lub fizyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po punkcie szczepień.

Uzasadnionych udogodnień można zażądać w chwili umawiania się na szczepienie, za pośrednictwem miejskiego online appointment scheduler (programu koordynującego wizyty online) lub pod numerem 855-491-2667.

W przypadku mieszkańców NYC, w wieku 75 lat lub starszych, z niepełnosprawnościami lub takich, którzy nie wychodzą z domu, istnieje możliwość zarejestrowania się online na szczepienie w domu lub pod numerem 855-491-2667.

Więcej informacji można znaleźć w:

Dodatkowe informacje