Covid-19 Szczepionka

Sylwetka statuy wolności, trzymającej na biodrach małe dziecko. Zarówno większa statua, jak i dziecko podnoszą rękę, pokazując plaster w miejscu, gdzie otrzymali szczepionkę. W rękach trzymają karty szczepionki przeciw COVID-19. Tekst: Duża ochrona dla małych nowojorczyków. Szczepionki przeciw COVID-19 są już dostępne dla dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych.

View information about the COVID-19 vaccine in English

Ogólne informacje o szczepionkach

Teraz szczepienia dla: dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat

dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat powinny otrzymać szczepienie przeciw COVID-19. Zarówno szczepionki firmy Moderna i firmy Pfizer zostały dopuszczone przez rząd federalny do stosowania w tej grupie wiekowej.

Dzieci mogą otrzymać szczepionkę firmy Moderna w punktach szczepień prowadzonych przez miasto. Zalecane jest umówienie się na wizytę w tych placówkach, jednak osoby zgłaszające się osobiście również są przyjmowane.

Zapytaj pediatrę swojego dziecka, czy będzie oferował tę szczepionkę. Niektóre apteki mogą oferować szczepionkę dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka. Dzieci poniżej 15 roku życia muszą być w towarzystwie osoby dorosłej podczas szczepienia.

Dowiedz się więcej o zaszczepieniu swojego dziecka.

Zaszczep się już dziś

Aby znaleźć najbliższy punkt szczepień, skorzystaj z miejskiej wyszukiwarki szczepień już dziś.Zadzwoń pod numer 877-829-4692, aby umówić się na wizytę w określonych punktach szczepień, a także aby uzyskać inną pomoc w zakresie szczepień.

Jeśli jesteś mieszkańcem miasta Nowy Jork, który wymaga opieki domowej lub masz co najmniej 65 lat, możesz zapisać się na szczepienie w domu przez Internet lub dzwoniąc pod numer 877-829-4692.


Szczepionki mogą chronić Ciebie i Twoją społeczność przed ciężką chorobą COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Szczepionki są dostępne bezpłatnie i niezależnie od statusu imigracyjnego.

Szczepienie jest bezpieczniejsze niż narażanie się na ryzyko choroby i długotrwałe skutki zdrowotne z powodu COVID-19. Nawet osoby, które chorowały na COVID-19, powinny się zaszczepić.


Szczepienia dla dzieci

Szczepienia przeciw COVID-19 są dostępne dla dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych.

Szczepienia pomogą Twojemu dziecku rozwinąć odporność i zapewnią mu ochronę przed ciężką chorobą oraz śmiercią z powodu COVID-19. U dzieci mogą wystąpić podobne skutki uboczne szczepienia jak u dorosłych, przy czym zazwyczaj są one łagodne i trwają od jednego do dwóch dni.

Bardziej zakaźne warianty wirusa COVID-19, które co jakiś czas się pojawiają, spowodowały, że niektóre dzieci zachorowały, były hospitalizowane i zmarły. Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest zaszczepienie go tak szybko, jak to możliwe.

Harmonogram szczepień

Dzieci w wieku poniżej 5 lat powinny otrzymać taką samą szczepionkę w drugiej (i trzeciej) dawce serii podstawowej, jak w pierwszej. Uważa się je za w pełni zaszczepione dwa tygodnie po podaniu trzeciej dawki szczepionki firmy Pfizer lub drugiej dawki szczepionki firmy Moderna.

Pfizer

 • Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
 • Dawki: trzy
 • Harmonogram: druga dawka przyjęta co najmniej 21 dni (3 tygodnie) po pierwszej i trzecia dawka przyjęta co najmniej 56 dni (8 tygodni) po drugiej.

Moderna

 • Wiek: od 6 miesięcy do 5 lat
 • Dawki: dwa
 • Harmonogram: druga dawka podana co najmniej 28 dni (4 tygodnie) po pierwszej.

Wymagana zgoda

Rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w zależności od punktu szczepień. Nie trzeba przedstawiać dowodu, że jest się rodzicem lub opiekunem dziecka.

Dzieciom w wieku 15 lat i młodszym w punkcie szczepień musi towarzyszyć rodzic lub opiekun albo inny dorosły opiekun wyznaczony przez rodzica lub opiekuna.


Szczepienia przypominające

Szczepienia przypominające są zalecane dla wszystkich dzieci w wieku 5 lat i starszych. Zwiększają one odporność po pierwszej serii szczepień.

Każdy, kto otrzymał drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer lub Moderna co najmniej pięć miesięcy temu lub pojedynczą dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson, co najmniej dwa miesiące temu, powinien otrzymać szczepionkę przypominającą.

Osoby, które niedawno chorowały na COVID-19, mogą poczekać ze szczepieniem do 90 dni po wystąpieniu pierwszych objawów lub, jeśli nie wystąpiły żadne objawy, do 90 dni od daty badania.

Jeżeli istnieje podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 lub ponownego zachorowania na COVID-19, być może lepiej będzie zaszczepić się jak tylko będzie to możliwe. Porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym o tym, kiedy masz otrzymać następną szczepionkę.

Wydział Zdrowia zaleca podanie szczepionki firmy Pfizer lub Moderna jako dawki przypominającej.

Druga dawka przypominająca

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), zaleca drugą dawkę przypominającą wszystkim osobom w wieku 50 lat lub starszym, 12 lat lub starszym i z umiarkowanym lub ciężkim niedoborem odporności, lub 18 lat lub starszym, które otrzymały dawkę podstawową i dawkę przypominającą szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Osoby, które kwalifikują się do szczepienia, powinny otrzymać drugą dawkę przypominającą cztery miesiące po pierwszej. Drugą dawką przypominającą musi być szczepionka firmy Pfizer lub Moderna.

Osoby, które niedawno chorowały na COVID-19, mogą poczekać ze szczepieniem do 90 dni po wystąpieniu pierwszych objawów lub, jeśli nie wystąpiły żadne objawy, do 90 dni od daty badania.

Zapoznaj się ze wskazówkami CDC na temat tego, czy należy otrzymać drugą dawkę przypominającą. W razie pytań porozmawiaj ze swoim lekarzem lub zadzwoń pod numer 212-268-4319.


Dodatkowe dawki dla osób z osłabionym układem odpornościowym

Niezależnie od szczepień przypominających, osoby w wieku 5 lat i starsze, które mają umiarkowanie lub poważnie obniżoną odporność (co oznacza, że ich układ odpornościowy jest osłabiony), powinny otrzymać dodatkową dawkę szczepionki w ramach serii szczepień podstawowych. Mogą one otrzymać trzecią dawkę 28 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki firmy Pfizer lub Moderna albo pojedynczej dawki szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Osoby, które otrzymały szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna, powinny otrzymać ten sam typ szczepionki jako dawkę dodatkową. W przypadku przyjęcia szczepionki firmy Johnson & Johnson, należy przyjąć szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna jako dawkę dodatkową.

Jest ona przeznaczona dla osób, które nie zareagowały dobrze na dwie pierwsze szczepionki z powodu choroby lub leczenia. Osoby w wieku 12 lat i starsze, które otrzymały tę szczepionkę, powinny również otrzymać co najmniej jedną dawkę przypominającą, jeśli kwalifikują się do szczepienia.


Uczciwy i sprawiedliwy dostęp

Wydział Zdrowia zapewni sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19. Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię będą miały dostęp do szczepionki.

Osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc w umówieniu się na szczepienie w dostępnym miejscu, w dotarciu na wizytę i otrzymaniu szczepionki. Tego rodzaju pomoc nazywana jest uzasadnionym dostosowaniem.

Uzasadnione dostosowanie przysługuje osobom mającym problemy z/ze:

 • wzrokiem lub słuchem;
 • myśleniem lub koncentracją;
 • mówieniem;
 • sprawnością rąk;
 • wykonywaniem codziennych prac domowych;
 • radzeniem sobie z uczuciem smutku lub niepokoju;
 • poruszaniem się lub wchodzeniem po schodach.

Chociaż nie jest to pełna lista, niektóre typowe przykłady uzasadnionego dostosowania to: zapewnienie wózka inwalidzkiego w chwili przybycia do punktu, tłumaczenie z amerykańskiego języka migowego lub tłumaczenie brajlowskie, zapewnienie cichego miejsca, jeśli pomieszczenia, w których panuje hałas są przytłaczające oraz słowne lub fizyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po punkcie szczepień.

O wprowadzenie uzasadnionego dostosowania można poprosić podczas umawiania się na szczepienie, za pośrednictwem strony internetowej miasta internetowy planer wizyt lub dzwoniąc pod numer 855-491-2667. Można również poprosić o uzasadnione dostosowanie personel w miejskim punkcie szczepień lub wysłać e-mail na adres hubaccess@health.nyc.gov, aby uzyskać więcej informacji.

Można także zapisać się na szczepienie w domu online lub zadzwonić pod numer 877-829-4692.

Więcej informacji można znaleźć w:

Dodatkowe informacje