Covid-19 Szczepionka

Dziecko w kostiumie superbohatera, wyciągające rękę do góry i uśmiechające się. Tekst: Bądź bohaterem szczepień. Zaszczep się!

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

Ogólne informacje o szczepieniach

Szczepionka dozwolona dla dzieci

Szczepionka przeciw COVID-19 Pfizer jest teraz dostępna dla dzieci w wieku 5–11 lat. Dawka szczepienia dla tej grupy wiekowej jest mniejsza niż dawka podawana osobom od 12 roku życia.

Dzieci mogą otrzymać szczepienie w gabinecie lekarskim, aptekach oraz punktach szczepień w całym mieście.

Szczepienia przypominające

Szczepienia przypominające są teraz dostępne dla nowojorczyków w wieku 18 lat i starszych. Zwiększają one odporność po pierwszej serii szczepień.

Każda osoba w Nowym Jorku, która ma ukończone 18 lat i otrzymała drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer lub Moderna co najmniej sześć miesięcy temu lub jedną dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson co najmniej dwa miesiące temu, otrzyma szczepienie przypominające.

CDC zaleca szczepienie przypominające dla osób, które otrzymały szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna i są w wieku 65 lat lub starsze, mają schorzenia współistniejące lub są w grupie podwyższonego ryzyka narażenia na COVID-19. Zaleca również szczepienie przypominające wszystkim osobom w wieku 18 lat lub starszym, które otrzymały jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

Szczepienie przypominające może być wykonane dowolną z trzech zatwierdzonych szczepionek. Jeśli nie masz pewności, czy otrzymać szczepienie przypominające lub jaki rodzaj szczepionki przyjąć, porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Zaszczep się już dziś

Dowiedz się o korzyściach wynikających z zaszczepienia się .

Aby znaleźć najbliższy punkt szczepień w swojej okolicy, skorzystaj z miejskiej wyszukiwarki szczepionek (niedostępna w Internet Explorer).


Możesz również zadzwonić pod numer 877-829-4692, aby umówić się na wizytę w niektórych placówkach lub poprosić o domową wizytę szczepienną oraz inne wsparcie w szczepieniu.


Szczepionki są kluczowym narzędziem ochrony nas samych i naszych społeczności przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Potwierdzono, że są bezpieczne i chronią teraz miliony zaszczepionych nowojorczyków przed COVID-19.

Szczepionka jest bezpieczniejsza niż ryzykowanie choroby lub długoterminowych skutków ubocznych wynikających z COVID-19. Nawet osoby, które miały COVID-19 w przeszłości, powinny się zaszczepić.

Po całkowitym zaszczepieniu

Po całkowitym zaszczepieniu (dwa tygodnie po podaniu szczepionki jednodawkowej lub drugiej dawki szczepionki dwudawkowej) prawdopodobieństwo zachorowania lub rozprzestrzeniania COVID-19 jest znacznie mniejsze.

Inne korzyści wynikające ze szczepienia:

 • Wszystkie czynności stają się bezpieczniejsze.

 • Możesz nie nosić maseczki w niektórych miejscach:
  • Nie musisz nosić maseczki na zewnątrz lub podczas spotkań z przyjaciółmi i rodziną w domu lub w innych prywatnych miejscach.
  • Maseczki nadal są wymagane w szkołach, środkach transportu publicznego, placówkach opieki zdrowotnej i miejscach zamieszkania zbiorowego, takich jak domy opieki i schroniska dla bezdomnych, a także w każdym innym miejscu wyznaczonym przez firmę lub w danej lokalizacji.
  • Zalecamy noszenie maseczek we wszystkich miejscach publicznych w pomieszczeniach, nawet jeśli nie jest to wymagane, oraz w każdym miejscu, w którym nie zna się statusu szczepień osób znajdujących się wokół.
  • Nadal należy nosić maseczki w towarzystwie osób niezaszczepionych z grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

 • Nie ma już obowiązku poddawania się kwarantannie po kontakcie z osobą chorą na COVID-19.

 • Nie ma już obowiązku wykonywania testów na COVID-19, chyba że występują objawy COVID-19 lub istnieje ryzyko kontaktu z osobą zakażoną, lub test jest wymagany w pracy, szkole lub w przypadku konkretnej aktywności.

Nawet po zaszczepieniu należy nadal zostać w domu w przypadku zachorowania lub uzyskania dodatniego wyniku testu na COVID-19.

Osoby, u których występuje schorzenie lub które przyjmują leki osłabiające układ odpornościowy, mogą nie być chronione, nawet jeśli są w pełni zaszczepione. Osoby cierpiące na schorzenia lub przyjmujące leki osłabiające układ odpornościowy, mogą nie być chronione, nawet jeśli są w pełni zaszczepione.

Bezpłatny transport i szczepienia domowe

Mieszkańcy miasta od 65 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienie i do domu. Ta usługa jest również dostępna dla osób niepełnosprawnych, które nie mają innego sposobu dotarcia do miejsca szczepień.

Aby zaplanować bezpłatny transport karetką lub taksówką (w tym pojazdami przystosowanymi do wózków inwalidzkich), zadzwoń pod numer 877-829-4692. Jeśli masz mniej niż 18 lat, Twój rodzic lub opiekun musi zadzwonić i zaplanować podróż w Twoim imieniu.

Możesz również zapisać się na szczepienie w domu online lub zadzwonić pod numer 877-829-4692. Wszystkie osoby od 5 roku życia kwalifikują się do szczepienia w domu.

Trzecia dawka dla osób z osłabioną odpornością

Osobom z umiarkowanym lub ciężkim niedoborem odporności (co oznacza, że ich układ odpornościowy jest osłabiony) przysługuje trzecia dawka szczepionki Pfizer lub Moderna w ramach początkowej serii szczepień, niezależnie od zastrzyków przypominających. Trzecią dawkę mogą otrzymać 28 dni po drugim zastrzyku.

Zastrzyk ten ma za zadanie pomóc niewielkiej liczbie osób, które mogą nie mieć wystarczającej odporności po pierwszych dwóch dawkach. Osoby, które otrzymają ten zastrzyk, mogą również kwalifikować się do późniejszego otrzymania zastrzyku przypominającego.

Uczciwy i sprawiedliwy dostęp

Wydział Zdrowia zapewnia sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19. Nasze plany uwzględniają nierówności i dysproporcje w zakresie dostępu do usług zdrowotnych, z którymi borykają się społeczności o niedostatecznym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej (PDF). Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię miały dostęp do szczepionki.

Uwaga: wszystkie strony internetowe Wydziału Zdrowia są zaprojektowane tak, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w umówieniu wizyty w punktach szczepień przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, transporcie na wizytę oraz otrzymaniu szczepionki. Ten rodzaj pomocy określany jest jako uzasadnione udogodnienia.

Uzasadnione udogodnienie przysługuje osobom mającym problemy z:

 • wzrokiem lub słuchem;
 • myśleniem lub koncentracją;
 • mówieniem;
 • sprawnością rąk;
 • wykonywaniem codziennych prac domowych;
 • radzeniem sobie z uczuciem smutku lub niepokoju;
 • poruszaniem się lub wchodzeniem po schodach.

Chociaż nie jest to pełna lista, niektóre typowe przykłady uzasadnionych udogodnień to: zapewnienie wózka inwalidzkiego w chwili przybycia do punktu, tłumaczenie z amerykańskiego języka migowego lub tłumaczenie brajlowskie, zapewnienie cichego miejsca, jeśli pomieszczenia, w których panuje hałas są przytłaczające oraz słowne lub fizyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po punkcie szczepień.

Uzasadnionych udogodnień można zażądać w chwili umawiania się na szczepienie, za pośrednictwem miejskiego programu koordynującego wizyty online lub dzwoniąc pod numer 855-491-2667. Możesz także poprosić personel punktu szczepień prowadzonego przez miasto o uzasadnione zakwaterowanie lubnapisać na adres hubaccess@health.nyc.gov, aby uzyskać więcej informacji.

Możesz również zapisać się na szczepienie w domu online lub zadzwonić pod numer 877-829-4692.

Więcej informacji można znaleźć w:

Dodatkowe informacje

Obejrzyj

Pobierz/przeczytaj

Wizyta

Więcej informacji